Aa en Hunze ziet, ondanks alle ellende in het recente verleden, het allerliefste dat zorg op 't Ruige Veld in Rolde blijft. In combinatie met 109 recreatiewoningen.

De gemeente Aa en Hunze zou graag zien dat de zorgverlening op ‘t Ruige Veld in Rolde gewoon blijft. Maar dan geen 24-uurszorg meer. Ook is er ruimte voor 109 recreatiewoningen.

’t Ruige Veld in Rolde waar de stichting Altijd Zorg verscheidene clienten opvangt.

’t Ruige Veld in Rolde waar de stichting Altijd Zorg verscheidene clienten opvangt. Foto: DvhN

Dagbesteding op ‘t Ruige Veld. Die wens spreekt het college van de gemeente Aa en Hunze uit nu de concept Toekomstvisie van ‘t Ruige Veld in Rolde ter inzage ligt.

Aa en Hunze ziet het stuk echt als een eerste stap naar een nieuwe bestemming voor het gebied. En vooral: iets dat beter aansluit bij wat de gemeente Aa en Hunze voor ogen heeft.

Waardevolle wandelingen

Maar daarvoor worden de omwonenden niet vergeten. Zij mochten eind juni wandelingen over het terrein maken. Wethouder Henk Heijerman vindt dat dit ‘erg waardevol’ is geweest. ,,Het gaf een goed beeld van alle ideeën die er leven over het terrein. Die hebben we zoveel mogelijk verwerkt in de conceptvisie die er nu ligt.”

De focus ligt op ‘t Ruige Veld, maar ook de aanliggende Zonneheuvel en Venkavel zijn meegenomen in de toekomstvisie. Nu is het zo dat daar nog steeds een vergunning op ligt om 109 recreatiewoningen te kunnen bouwen. Iets wat op weinig enthousiasme kan rekenen. Uit de wandelingen kwam wel naar voren dat tien tot twintig nieuwe woningen in het bosrijke gedeelte wel positief wordt omarmd.

Datzelfde geldt trouwens ook voor een zogeheten ‘Knarrenhof’. Daarbij wonen ‘jonge-ouderen’ en ‘oudere-jongeren’ met elkaar en wordt er voor elkaar gezorgd.

Er zijn wat de gemeente Aa en Hunze vier opties uitgerold: de situatie blijft zoals die nu is (de bestemming blijft maatschappelijk), de zorg verdwijnt volledig en er wordt een landgoed opgericht met ruimte voor tien woningen of de zorg blijft de hoofdbestemming, maar dan alleen nog in de vorm van dagbesteding. Bij die laatste optie wordt een einde gemaakt aan 24-uurs zorg.

Het college heeft een uitdrukkelijk voorkeur voor de optie dat er dagbesteding op ‘t Ruige Veld mogelijk blijft. ,,Het is een mooie zorglocatie voor dagbesteding. In dit scenario blijft dat mogelijk en komt er duidelijkheid over verblijf. Dat is dan niet meer toegestaan en dat brengt rust op de locatie”, zegt Heijerman.

Want op ‘t Ruige Veld in Rolde is het het afgelopen jaar allesbehalve rustig geweest. Stichting Altijd Zorg verleende daar zorg aan tal van mensen, maar de gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg probeerden daar in alle macht een stokje voor te steken. Dit omdat er tal van zorgen waren over de kwaliteit van zorg, die ver beneden de maat zou zijn. Maar ook het permanente wonen door cliënten werd in twijfel getrokken, waarna er zelfs een inval volgde op terrein met alle onrust die dat met zich meebracht.

‘t Ruige Veld is verkocht

Een aantal flinke aanvaringen en juridische procedures volgden. Een noodbevel van burgemeester Anno Wietze Hiemstra sneuvelde uiteindelijk. Toch trok Stichting Altijd Zorg aan het kortste eind. De zorg is inmiddels overgenomen. Ook is de locatie verkocht door Green.DNA aan vastgoedondernemer Erdogan Gul uit Den Haag.

Bij de optie die de voorkeur geniet van het college wordt er in de planvorming uitgegaan van een nieuw recreatiepark bij de Zonneheuvel en de Venkavel (die liggen tegen ‘t Ruige Veld aan) van 109 recreatiewoningen. Uit het conceptstuk blijkt dat de huidige eigenaar en de direct omwonenden minder staan te springen om dit plan. En dan met name vanwege de recreatiewoningen. ,,Dit staat wel in de vergunningen”, zegt Heijerman. Het is dus niet per se zo dat het college dat dan ook wil.

Het is dan ook nog niet in beton gegoten dat het college kiest voor het scenario-dagbesteding. ,,We horen graag wat omwonenden en betrokkenen van de plannen vinden”, laat Heijerman optekenen. De gemeenteraad heeft uiteraard het allerlaatste woord. Over twee weken geeft Aa en Hunze en HKB Stedenbouwkundigen een toelichting op de plannen. Tot en met 23 december kan er worden gereageerd op het conceptstuk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu