Aanhoudende droogte veroorzaakt in sommige regio's al echt watertekort

Het blijft warm en er wordt de komende tijd ook zeer weinig neerslag verwacht.

Er dreigt een landelijk tekort aan water. In bepaalde gebieden is er feitelijk al een watertekort. Dat blijkt uit de Droogtemonitor die Rijkswaterstaat woensdagavond publiceerde.

De landkaarten uit de Droogtemonitors tonen wat de kleur van de grassprietjes al weken laat zien: het is droog in Nederland en het wordt steeds droger bovendien. Was de kaart van 26 juni nog licht-oranje, op de nieuwe plattegrond van woensdagmiddag kleurt Nederland diep donkerrood.

 

Regionaal al watertekort

Landelijk gezien is er nog steeds sprake van een dreigend watertekort. Regionaal is er op sommige plekken daadwerkelijk sprake van een watertekort, blijkt uit de nieuwe Droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Het gaat hier om de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland; daar is geen water aanvoer mogelijk.

Vier dreigingsniveaus (zie hieronder) hanteert Rijkswaterstaat voor droogte, variërend van de normale situatie (niveau 0) tot een landelijke crisis (niveau 3). „We zitten nu nog niveau 1”, zegt woordvoerder Cora Kuiper van Waterschap Hunze en Aa’s. „Misschien gaan we donderdag naar niveau 2. En dan kom je ook al snel in niveau 3, want als je moet prioriteren dan zijn er gedupeerden.”

Waterschappen kiezen maatregelen

Om de gevolgen van de droogte te lijf te gaan, komen Rijkswaterstaat en de waterschappen met maatregelen. Hoe deze er precies uit zullen zien, bespreken de organisaties donderdag. De kans is groot dat de boeren in Noord-Nederland worden opgeroepen hun landerijen voorlopig niet met water te besproeien, wat betekent dat een deel van hun oogsten verloren zal gaan .

Bij een watertekort beslissen de waterschappen wie hoeveel water mag gebruiken. Ze gebruiken daarvoor een systeem met vier categorieën (zie hieronder). De landbouw, scheepvaart en industrie wordt als eerste gevraagd minder water te gebruiken. Pas daarna wordt er getornd aan de hoeveelheid water die beschikbaar is voor de energie- en drinkwatervoorziening. Het belangrijkste, de categorie die pas als laatste water hoeft in te leveren, is het onderhouden van dijken.

Drentsche Aa krijgt geen water uit het IJsselmeer

Noord-Nederland maakte tijdens het watertekort van de afgelopen weken dankbaar gebruik van water uit het IJsselmeer. Het water werd fanatiek naar Groningen, Drenthe en Friesland gepompt. Behalve dan naar het gebied rondom de Drentsche Aa, de beek die dwars door Drenthe slingert. Het stroomgebied van de Drentsche Aa moet het zonder water uit het IJsselmeer doen.

De Drentsche Aa is als Natura 2000-gebied onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, meldt waterschap Hunze en Aa’s. Bovendien wint het Waterbedrijf Groningen drinkwater uit het stroomgebied. Om de waterkwaliteit van het gebied te beschermen, mag er niet zomaar water van elders worden toegevoegd.

Vissen mogelijk ingesloten

Ook het stroomgebied van de Drentsche Aa heeft last van droogte. Een aantal diepjes is al droog komen te liggen, meldt Hunze en Aa’s. Veel vissen trekken bij droogte al naar de midden- en benedenlopen, aldus het waterschap. Mochten er toch nog vissen worden ingesloten, dan zal het waterschap proberen de beestjes over te zetten naar een plek met meer water.

Water gebruiken van het IJsselmeergebied kan voor de Drentsche Aa niet, maar het waterschap heeft wel andere manieren om voor extra water te zorgen. Zo kan er water worden gehaald uit grondwaterputten. Ook heeft het waterschap de inlaten naar het gebied Lappenvoort in de benedenloop van de Drentsche Aa gesloten. Daardoor daalt het waterpeil minder snel.

Sproeiverbod Westerkwartier

Voor het Westerkwartier in Groningen en Friesland is per direct een sproeiverbod afgekondigd. Zowel boeren als burgers mogen geen oppervlakte- of grondwater meer voor hun grasland gebruiken. De waterschappen krijgen het advies alleen nog ‘strikt noodzakelijke hoeveelheden’ water uit het IJsselmeer te halen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu