Aantal meldingen van seksueel geweld in Groningen en Drenthe stijgt minder hard dan in andere provincies. Speelt de noordelijke cultuur daarbij een rol?

Mishandeling van kinderen ANP / "Roos Koole"

Het aantal meldingen van seksueel geweld in Groningen en Drenthe is in het afgelopen jaar met 17 procent gestegen. Dat meldt het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe vrijdagochtend.

De stijging is minder groot dan in de tien andere provincies; daar kwamen in 2019 28 procent meer meldingen binnen dan in 2018.

Het Gronings/Drentse centrum gaat onderzoeken in hoeverre de nuchtere noordelijke cultuur van invloed is op het melden en hulp zoeken.

,,De toename in 2019 is in lijn met de stijging die we sinds het bestaan van het CSG jaarlijks vaststellen”, zegt Fetzen de Groot, procescoördinator CSG Groningen/ Drenthe. ,,Maar we moeten ook beseffen dat het slechts een heel klein deel van de slachtoffers is die durft te onthullen dat ze misbruikt is en daarvoor hulp zoekt en aangifte doet.”

Bijna de helft van slachtoffers was recent aangerand of verkracht

In 2019 hebben zich 218 slachtoffers gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe. Hiervan waren 111 zeer recent aangerand of verkracht, zogenaamde acute slachtoffers. De meerderheid van deze acute slachtoffers kreeg per direct medische zorg en psychologische ondersteuning. 27 procent onderging ook een sporenonderzoek. Door meteen onderzoek te doen naar biologische sporen, zoals haren, vingersporen en sperma, is de kans groter om een dader aan te kunnen wijzen.

Ook mensen die langer geleden waren misbruikt, bleken het CSG goed te kunnen vinden. In 2019 waren dat voor Groningen/Drenthe 107 slachtoffers.

Helft van de slachtoffers onder de 18 jaar

Volgens De Groot worden in ‘de provincie’ (Noord-Nederland, Limburg, Zeeland en Achterhoek/Twente) minder meldingen gedaan. ,,Dat zien we als we de cijfers over alle centra seksueel geweld nader bestuderen. Tegelijkertijd is het percentage melder onder de 18 jaar hoger dan in de verstedelijkte gebieden. In Drenthe zien we dat 56 procent van de acute slachtoffers onder de 18 jaar is. In Groningen is dit 43 procent.

Recent onderzoek van Amnesty International laat zien dat 7,5 procent van de bevolking seksueel geweld heeft meegemaakt. ,,Dit percentage houdt in dat voor onze regio 66.000 mensen slachtoffer van seksueel geweld zijn. Dan is de groep onder de 16 jaar nog niet meegenomen”, zegt De Groot.

‘Er rust nog een taboe op melden van seksueel geweld’

CSG Groningen/Drenthe deed onderzoek onder tien slachtoffers en merkte dat slachtoffers vaak erg gevoelig voor afwijzing en niet geloofd worden, naast de impact die het misbruik heeft op iemands persoonlijke en sociale leven. ,,Iets waar de slachtoffers van ons onderzoek ook tegenaan liepen. Terwijl een ondersteunende reactie van diezelfde omgeving veel slachtoffers helpt bij het accepteren van het misbruik. Ook de hulpverlening voelt zich vaak niet bekwaam en senang om het onderwerp aan te kaarten bij slachtoffers. Kortom: er rust nog een taboe op, in de volle breedte van de samenleving.”

Nieuws

Meest gelezen

menu