Aantal muggen Bargerveen valt mee

Onderzoeker Arjen Strijkstra. Foto: DvhN

Het Bargerveen is het domein van een aanzienlijke populatie muggen, maar in de dorpen Weiteveen en Zwartemeer keldert het aantal steekdiertjes.

Het Bargerveen is het domein van een aanzienlijke populatie muggen, maar in de dorpen Weiteveen en Zwartemeer keldert het aantal steekdiertjes.

Dit blijkt uit de zogeheten nulmeting die onderzoeker Arjen Strijkstra in opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek dit jaar op verschillende momenten uitvoerde in het natuurgebied, de toekomstige bufferzone eromheen en bij mensen in de tuin.

Waterbuffers
Rond het hoogveengebied worden waterbuffers aangelegd. Die zijn bedoeld om het gebied voor uitdroging te behoeden en om water op te vangen in tijden van overvloedige regenval. De onderzoeken, met de nulmeting als startpunt, worden uitgevoerd om vast te stellen wat het effect is van extra water in het gebied op de aanwezigheid van muggen, dazen en knuten.

Een voorbeeld: op een warme dag begin juni ving de onderzoeker op één plek in het Bargerveen 160 steekmuggen per uur. In het plangebied, de toekomstige bufferzones, was dit aantal al gezakt naar 2 muggen per uur en tussen de huizen niet meer dan 0,2 mug per uur. Met andere woorden: 1 steekdiertje per 5 uur op één plek. ,,Die verschillen zijn gigantisch, maar wel in lijn der verwachting en binnen de perken. Heel netjes zelfs. In bijvoorbeeld het Fochteloërveen zijn de aantallen vele malen groter'', zegt Strijkstra.

Veensteekmuggen
In het voorbeeld gaat het om veensteekmuggen. ,,Dat er veel van deze beestjes leven in het Bargerveen is logisch. Ze dienen als voedsel voor vogels en gedijen goed in natte, zure gebieden.'' De huissteekmuggen, die zich in en rond huizen ophouden, komen later in het seizoen tot wasdom. Ook van die aantallen is Strijkstra niet geschrokken. ,,Ook niet bij huizen met een sloot in de buurt. Voor de huissteekmug zijn kleine beetjes water, bijvoorbeeld in een emmertje of op een dekzeil, juist de plasjes die het verschil kunnen maken. Dat hebben mensen zelf in de hand.''

Het heeft volgens Strijkstra geen zin het onderzoek volgend jaar al te herhalen. ,,Zodra je een schep in de grond zet, verandert de ecologie. Ga je graven in delen waar veensteekmuggen eitjes hebben gelegd, dan blijft daar natuurlijk niets van over. Daarom gaan we het onderzoek in 2017, 2019 en misschien in 2020 herhalen. Ik heb geen idee wat ik dan ga aantreffen. Hangt er helemaal vanaf hoe het gebied er dan uitziet.''

Nieuws

Meest gelezen

menu