Aantal schoolverlaters in Assen daalt flink

Het aantal voortijdig schoolverlaters in de gemeente Assen daalde de afgelopen jaren flink. Tussen 2010 en 2014 van 206 naar 90 leerlingen.

Dat schrijft het college van B en W na vragen van GroenLinks. De daling heeft mede te maken met een nieuwe manier van registreren, maar ook in de regio Noord-Midden Drenthe is de daling zichtbaar.

De regio heeft landelijk procentueel, op Zuid West Friesland na, het minste aantal schoolverlaters. Dat komt mede door de intensieve samenwerking, schrijft het college. Zo werken zorgcoördinatoren, mentoren, studentenbegeleiders, maatschappelijk werk en sociale diensten nauw samen. De gemeente Assen denkt dat het aantal schoolverlaters verder terug gedrongen kan worden.

Een leerling die uitvalt zonder startkwalificatie wordt tot 23 jaar gevolgd door begeleiders.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu