Actiecomité stapt naar rechter om 'voorbereidende werkzaamheden' waterstoftankstation Pesse te stoppen

Green Planet is partner in het zogeheten TSO 2020 project, als onderdeel van een groot waterstofnetwerk. Afbeelding: Green Planet

Ondernemer Edward Doorten van Green Planet bij Pesse wil ‘voorbereidende werkzaamheden’ treffen voor een waterstoftankstation en laadpunt voor elektrische vrachtauto’s. Volgens hem zijn deze niet vergunningplichtig, maar actiecomité Gien Planet ziet dat anders.

Het actiecomité, dat de steun heeft van veel omwonenden, wil via de rechter afdwingen dat Doorten de werkzaamheden stopzet totdat de vergunning is verleend en het bestemmingsplan gewijzigd.

Door nu alvast te beginnen met de werkzaamheden handelt Doorten in strijd met de wet- en regelgeving, zo stelt Gien Planet.

‘Onaangenaam verrast’

,,We zijn onaangenaam verrast en vragen de rechter om een voorlopige voorziening, omdat er spoed bij is’’, zegt woordvoerder Folkert Metselaar van het actiecomité.

Het actiecomité zet deze stap, nadat duidelijk is geworden dat de gemeente Hoogeveen niet handhavend wil optreden tegen de werkzaamheden. Volgens burgemeester Karel Loohuis is voor de voorbereidende werkzaamheden geen vergunning nodig.

Doorten heeft het actiecomité afgelopen weekend via een e-mail op de hoogte gesteld van de ‘noodzakelijke, voorbereidende werkzaamheden’ die vanaf vandaag plaatsvinden.

Transformator

Volgens hem wordt onder meer een nieuwe transformator geplaatst die ervoor moet zorgen dat er straks voldoende stroom beschikbaar is voor het opladen van personenauto’s en trucks.

,,De transformator is ook voorbereid op netbalancering van het elektriciteitsnetwerk, zodat er lokaal steeds meer overgeschakeld kan worden op opwekking van duurzame stroom middels onder meer zonne- en windenergie’’, schrijft de ondernemer in de e-mail.

Deze werkzaamheden zijn volgens Doorten niet vergunningplichtig. Het actiecomité vindt van wel. ,,Beide onderdelen zijn onlosmakelijke delen van het bestemmingsplan Green Edge’’, zegt woordvoerder Metselaar.

Reclametoren en klimpark

Dat plan gaat onder meer over de komst van een reclametoren en klimpark, waartegen 154 zienswijzen zijn ingediend. Die enorme hoeveelheid reacties moet nog voorzien worden van een antwoord.

In mei van dit jaar gaf de gemeenteraad van Hoogeveen aan geen problemen te hebben met de uitbreiding van het tankstation Green Planet bij Pesse. De politiek gaf echter alleen een (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen af voor een omgevingsvergunning voor het tankstation langs de A28. Het staat los van de plannen voor de reclametoren en het klimpark.

Green Planet heeft de vergunning nodig om uit te kunnen breiden met een overdekt vrachtwagen tankeiland voor biobrandstoffen, waterstof en (bio)diesel en een parkeerplaats voor vrachtwagens voor e-laden. Dat plan is al vertraagd. De bedoeling was dat eind vorig jaar waterstof kon worden getankt bij Green Planet.

‘Onomkeerbaar proces’

Volgens het actiecomité zijn op zowel de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als de omgevingsvergunning weer ‘enkele tientallen zienswijzen’ ingediend bij de gemeente. ,,Deze stappen zouden namelijk leiden tot een onomkeerbaar proces, dat uiteindelijk ook tot de bouw van de als klimtoren vermomde reclamemast zal gaan leiden’’, legt Metselaar uit.

Volgens ondernemer Edward Doorten is de toepassing van waterstof in de mobiliteit voor iedereen nieuw. ,,Dat maakt de engineering en de procedures rondom bijvoorbeeld vergunningen soms extra uitdagend’’, zegt hij op de website van Green Planet.

Het waterstoftankstation van Green Planet is onderdeel van het zogeheten TSO 2020-project , dat subsidie krijgt van de Europese Commissie. Tot het consortium behoren onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), New Energy Coalition, EASE, Gasunie, TU Delft en TenneT.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu