Actium investeert miljoenen in zonnepanelen

Foto: Archief DvhN

De bouw en oplevering van 250 woningen, een miljoeneninvestering in zonnepanelen en onderhoud aan 5.600 huurwoningen. Aan ambitie geen gebrek bij wooncorporatie Actium.

De bouw en oplevering van 250 woningen, een miljoeneninvestering in zonnepanelen en onderhoud aan 5.600 huurwoningen. Aan ambitie geen gebrek bij wooncorporatie Actium.

De genoemde gegevens staan in het gisteren gepubliceerde jaarplan 2016 van Actium, een corporatie met zestienduizend woningen en bedrijfspanden in Assen, Noord- en Zuidwest-Drenthe en de Friese gemeente Ooststellingwerf.

Uit het jaarplan blijkt dat Actium onverkort blijft investeren in duurzaamheid. Zo steekt de corporatie dit jaar 5,7 miljoen euro in de installatie van zonnepanelen op de daken van ruim 1.250 woningen. Daarmee wordt in één klap acht procent van de totale woningvoorraad energiezuiniger. Gemiddeld scheelt de huurders dit zo'n 25 tot 30 euro per maand aan stookkosten.

Assen blijft het zwaartepunt vormen voor nieuwbouwactiviteiten. Nog dit jaar worden tachtig nieuwe woningen opgeleverd in Assen-Oost en start de bouw van 44 stadsappartementen langs de Vaart ter hoogte van café de Pimpelaer. De meeste van deze woningen worden volgens het jaarplan ook dit jaar opgeleverd, evenals 27 woningen in Meppel en zeven in Fluitenberg.

Actium gaat daarnaast met nieuwbouw aan de slag in de dorpen Havelte (46 stuks), De Wijk (33) en Oosterwolde (34). Al met al investeert Actium 26 miljoen euro in nieuwbouw.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu