Advies: omgekeerde bewijslast mijnbouwschade ook in Drenthe (en in de rest van Nederland)

Een gaswinningslocatie bij Marsdijk, Assen. Foto Marcel Jurian de Jong

Geen gehakketak meer of een scheur nu wel of niet door een aardbeving ten gevolge van mijnbouw is veroorzaakt. De omgekeerde bewijslast die nu al in Groningen geldt, moet ook in Drenthe en het overige deel van Nederland gelden.

Voor heel Nederland moet een uniforme regeling komen voor de afhandeling van mijnbouwschade, met de facto het principe van de omgekeerde bewijslast. Dat staat in het advies dat de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) in opdracht van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken heeft opgesteld.

‘We krijgen feitelijk wat we willen’

Nieuws

menu