Afsluiting sluiproute Huis ter Heide gaat door: wethouder belooft oog te hebben voor belangen omwonenden en dorp

De afsluiting van de populaire sluiproute van Kloosterveen naar Huis ter Heide is een feit. De Koelenweg gaat per september dicht.

Omwonenden vinden de weg veel te smal voor fietsers, auto's en landbouwverkeer.

Omwonenden vinden de weg veel te smal voor fietsers, auto's en landbouwverkeer. Foto: Harry Tielman

Halverwege de weg komt cameratoezicht. Alleen omwonenden en bedrijven kunnen de sluis boetevrij passeren. Het gaat in eerste instantie om een proef van een jaar.

‘Hoop op rust’

Aanwonende Daniëlle Heijnen sprak zich in de raad uit over de sterk afgenomen leefbaarheid aan de weg en sprak de hoop uit dat dit een oplossing is voor de overlast. ,,Ik hoop op rust, veiligheid en groene bermen.” De belangenvereniging van het dorp is positief, maar heeft een kanttekening: de vereniging hoopt op ruimhartige omgang met de vergunningsaanvragen uit de buurt.

Dat zijn meerdere fracties met de belangenvereniging eens. Per adres mogen drie worden aangevraagd, Bewoners van Zeijerveld en Zeijerveen mogen één ontheffing aanvragen. Wethouder Alex Wekema zegde toe dat maatwerk mogelijk is, maar B en W zijn geen voorstander van algehele verruiming. ,,U weet het, iets afpakken van iemand is lastiger dan iemand wat geven.”

‘Druk verschuift’

De VVD-fractie is tegen het plan. Nanda Emmens sprak de zorg uit dat de verkeersdruk zich verplaatst naar de Peesterweg, die volgens de fractie hard aan onderhoud toe is. Wekema stelde dat daar in juli tellingen plaatsvinden, bij wijze van nulmeting. Wethouder Kirsten Ipema gaf aan dat onderhoud voor de Peesterweg volgend jaar in de planning staat. Ze is geen voorstander van het naar voren halen van de aanpak van die weg.

Gemeentebelangen pleitte voor een snellere overgang naar daadwerkelijk bekeuren. Een jaar lang geldt: bij de eerste overtreding krijgt de bestuurder een waarschuwing, bij een tweede registratie volgt bekeuring. Wekema gaf aan terug te komen op de beweegredenen achter deze keuze.

De definitieve vaststelling van het plan volgt over drie weken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu