Afvalexplosie door schoonmaakwoede in coronatijd: meer afval en minder gescheiden

Volgens wethouder Jan van 't Zand wordt er meer afval aangeboden en minder gescheiden. Foto: Siese Veenstra

De coronacrisis maakt de schoonmaker en opruimer in ons los. Niet alleen bij de vuilstorten is het dringen geblazen, ook de bakken voor het restafval puilen uit.

Dat het filerijden is naar de gemeentelijke milieustraten, is bekend. Dat ook de kliko’s en andere voorzieningen voor restafval veel sneller vol zijn dan voor de coronacrisis, is nieuw.

Wethouder Jan van ‘t Zand van De Wolden ziet het met lede ogen gebeuren. De toename in het aanbod van met name restafval staat haaks op de ambitie van De Wolden (en alle gemeenten in het algemeen) om juist deze afvalstroom fors in te dammen.

‘Huidige afvalgedrag normaliseren’

,,Er wordt meer afval ingezameld en minder gescheiden. Dat is niet alleen bij ons zo, maar dat is het landelijke beeld. Wij willen onze service en dienstverlening in stand houden en daarom moet het huidige afvalgedrag genormaliseerd worden.’’

Veel thuiszitters laten de handen flink wapperen. Het rigoureus opruimen van zolder, bijkeuken, schuur, garage en tuin niet te vergeten resulteert in aanhangers vol (grof)vuil, die na lang wachten worden geleegd bij de gemeentelijke afvalstations. Maar er is meer gaande, weet Van ‘t Zand: ,,Afval, dat normaal gesproken wordt gescheiden, komt bij deze voorjaarsschoonmaak bij het restafval terecht. Misschien wordt het in de verkeerde kliko gegooid, omdat de andere al vol is.’’

‘Niet doen, sla het op’

Zijn oproep: ,,Niet doen. Sla het afval op de een of andere manier op. In de milieustraat hebben we niet alleen te maken met lange wachttijden, maar ook met de veiligheid van het personeel. Het opslaan van restafval is thuis misschien wat lastig, maar biedt het gespreid aan bij de afvalinzamelaar.’’

De afvalexplosie druist niet alleen in tegen het beleid de afvalstromen in te dammen, maar kost de gemeente ook meer geld. En die rekening komt, door het noodgedwongen verhogen van de afvalstoffenheffing, toch weer bij de burger terecht.

Van ‘t Zand wijst er ook op dat het aanbieden van oud-papier en textiel momenteel weinig zin heeft. ,,De afzet van textiel voor hergebruik ligt volledig stil, omdat veel grenzen gesloten zijn. Dat geldt evenzo voor oud-papier waarvan de kiloprijs enorm is gedaald. Sla een maandje over. Als gemeente staan we garant voor een bepaalde kiloprijs.’’ Met andere woorden: hoe lager de prijs, des te meer de gemeente moet bijleggen. ,,Willen we ons inzamelsysteem in stand houden, moeten we er behoedzaam mee omgaan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu