Afvalresten duurzame fundering voor nieuwe weg

De provincie denkt twee weken nodig te hebben om een nieuwe asfaltlaag aan te brengen.

Bij de verbreding van de N391, de weg tussen Emmen en Ter Apel, worden asresten van Drents restafval gebruikt.

Dat hebben de provincie Drenthe en afvalverwerker Attero afgesproken. Het zogenaamde bodemas wordt gebruikt als funderingsmateriaal voor de aanleg van viaducten en op- en afritten. Het gaat om as dat overblijft na verbranding van onder meer Drents restafval. Het vervangt zand en grind.

Met het terugdringen van dergelijke bouwstoffen en het hergebruiken van reststoffen geeft de provincie invulling aan duurzaamheidsafspraken. Nieuw is het gebruik niet. Bodemas wordt al meer dan twintig jaar in de grond-, weg- en waterbouw gebruikt. Om te voorkomen dat het bodemas in aanraking komt met regen- of grondwater wordt het met folie afgedekt.

Met de complete N391 is 200.000 ton bodemas gemoeid. Dat zijn 6400 vrachtwagens, die van oktober dit jaar tot eind 2017 vanuit Wijster naar het project rijden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu