Agrariërs en waterbedrijf Groningen werken samen om Drentsche Aa als belangrijke bron van drinkwater te beschermen

V.l.n.r.: Riksta Zwart, directeur/bestuurder Waterbedrijf Groningen, Hans Kuipers, gedeputeerde provincie Drenthe, Arend Steenbergen, regiobestuurder LTO Noord. Foto: LTO Noord.

LTO Noord en Waterbedrijf Groningen zijn opnieuw een vierjarige vergoedingsregeling overeengekomen ter compensatie van inkomensderving en extra onderhoudskosten van de 45 boeren en tuinders die helpen de Drentsche Aa schoon te houden.

De boeren en tuinders beschermen de Drentsche Aa als belangrijke bron voor drinkwater. Ook zorgen ze voor biodiversiteit langs de waterkant door een strook grond langs de oevers van de beek niet agrarisch te bewerken en er kruiden- en bloemrijke buffers te laten ontstaan. Verder gebruiken ze minder gewasbeschermingsmiddelen en houden ze regen- en grondwater vast voor gewassen op het land.

Belangrijke bron voor drinkwater

De ‘groenblauwe’ samenwerking in Noord-Drenthe is uniek en belangrijk, zegt Riksta Zwart, directeur/bestuurder van Waterbedrijf Groningen. ,,Het oppervlaktewater dat we bij De Punt innemen, zuiveren we tot schoon en betrouwbaar drinkwater voor zo’n 200.000 mensen. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de Drentsche Aa als bron van drinkwater is. En wat er niet in gaat qua vervuiling, hoeven we er ook niet uit te zuiveren.”

Buffer van vier meter

Boeren en tuinders gebruiken geen oppervlaktewater uit de Drentsche Aa en binnen een strook van vier meter geen gewasbeschermingsmiddelen, om zo de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Dit is vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV).

Water vasthouden steeds belangrijker

,,Een akkerrand zorgt ook tot wel 30 procent minder afspoeling”, legt Arend Steenbergen, regiobestuurder LTO Noord regio Noord, uit. ,,Naast het voorkomen van het afspoelen van water, kijken we steeds meer naar methodes waarmee we water op het perceel beter kunnen vasthouden voor de gewassen en afspoeling naar het oppervlaktewater kunnen voorkomen. Een gezonde bodem, goede gewassen en de juiste maatregelen dragen daar allemaal aan bij.”

Nieuws

Meest gelezen

menu