Al twintig jaar overleg over Nationaal Park Drentsche Aa: heeft dat zin?

Het Overlegorgaan Drentsche Aa bestaat deze maand twintig jaar. Het doel: een mooi gebied behouden ondanks de tegengestelde belangen. Lukt dat wat?

Flink overstroomde Drentsche Aa bij Schipborg.

Flink overstroomde Drentsche Aa bij Schipborg. Foto: Marcel Jurian de Jong

In december 2002 installeerde Cees Veerman, oud-CDA-minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het Overlegorgaan Drentsche Aa met als doel behoud van het nationaal beek- en esdorpenlandschap . Naast natuur en landschap is de waterkwaliteit een van de belangrijkste kwesties voor het Nationaal Park de Drentsche Aa.