Ambtenarenbaas Hoogeveen/De Wolden vertrekt naar adviesbureau

Het gemeentehuis van Hoogeveen Foto: DvhN

Nanne Kramer, de huidige gemeentesecretaris voor zowel gemeente Hoogeveen als De Wolden en directeur van de Samenwerkingsorganisatie, stapt per 1 november op. Hij gaat aan de slag bij een adviesbureau.

Zijn vertrek is geen verrassing. Niet alleen had Kramer een lastige taak om de verschillende culturen binnen de ambtenarenorganisaties van Hoogeveen en De Wolden te verenigen, ook was kritiek hoorbaar en onvrede over de gang van zaken.

Na de benoeming van een nieuw zakencollege in Hoogeveen, is dit de volgende personele wijziging in het dagelijks bestuur.

Rapport

Volgens het rapport van de beide informateurs, die afgelopen zomer de bestuurlijke en financiële problemen van Hoogeveen onder de loep namen, kunnen beide gemeenten meer baat hebben bij de aanstelling van twee gemeentesecretarissen.

In een persbericht steken beide burgemeesters de loftrompet over Kramer, die in september 2016 de flamboyante Henk de Vries opvolgde.

‘Nieuwe balans’

Volgens burgemeester Roger de Groot van De Wolden heeft Kramer de rollen als gemeentesecretaris en directeur goed weten te vervullen. ,,De bestuurlijke en financiële omstandigheden in Hoogeveen vragen om een nieuwe balans’’, schrijft hij.

De Groot gaat ook kort in op de invulling van de rol van gemeentesecretaris in combinatie met de rol van de aansturing van de ambtelijke organisatie: twee gemeentesecretarissen die in duo-verband de directie voeren.

,,Nanne heeft begrip voor deze gedachtegang met een mogelijk veranderende invulling van rollen, maar ambieert zelf geen positie in deze lijn’’, zo stelt de burgemeester.

Vervolgstap

Volgens burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen had Kramer begin dit jaar al kenbaar gemaakt na te denken over een vervolgstap in zijn carrière. De beide colleges kunnen nu invulling geven aan ‘de denkrichting’ voor twee gemeentesecretarissen.

De ambtelijke samenwerkingsorganisatie van beide gemeente gaat op korte termijn - eerst tijdelijk - invulling geven aan de vrijgevallen positie. Vervolgens zal gewerkt worden aan de definitieve invulling.

Nanne Kramer zet zijn loopbaan verder bij Zeelenberg Advies, dat het hoofdkantoor in Den Bosch heeft met meerdere landelijke locaties.

Nieuws

Meest gelezen

menu