Annen in actie voor behoud apotheek

Foto: ANP

Annen is in actie gekomen voor behoud van de apotheek in het dorp. In november werd duidelijk dat de apotheek van de huisartsenpraktijk geen medicijnen meer mag leveren aan de inwoners.

Commissie Dorpsbelangen en Vrouwen van Nu zijn een handtekenin-genactie begonnen om het ministerie te bewegen tot meer souplesse in het uitvoeren van de regels. Die hebben tot gevolg dat inwoners Annen hun medicijnen moeten halen in Zuidlaren, terwijl de bewoners van andere dorpen in de omgeving nog wel bediend mogen worden door de apotheek van de huisartsen.

Behoud plattelandsdokters

Die maatregel is volgens Dorpsbelangen niet uit te leggen. Tweede Kamerlid Agnes Wolbert heeft al – tot nu toe vergeefs – geprobeerd om de minister tot meer souplesse te bewegen om apotheekvoorzieningen in dunbevolkte gebieden zoveel mogelijk te behouden. Het gaat haar vooral om het behoud van plattelandsdokters, die het langer vol kunnen houden als ze medicijnen direct mee mogen geven. Ze vindt het niet uit te leggen dat dorpen als Annen hun best doen om ouderen vast te houden, maar dat tegelijk essentiële voorzieningen onderuit worden gehaald door strakke regels. De regel is dat huisartsen alleen medicijnen mogen leveren als er binnen 4,5 kilometer geen echte apotheek is. Een apotheekhoudende huisarts geldt niet als apotheker.

Vandaag zwermen mensen van Dorpsbelangen en Vrouwen van Nu uit om de handtekeningen op te halen. De actie is nu pas opgestart, omdat de huisarts eerst wilde zien of de maatregel juridisch aan te pakken is. De kwestie komt op 3 februari aan de orde komt in een commissie van de Tweede Kamer. B en W van Aa en Hunze steunen de actie in het dorp en ook de pogingen van Agnes Wolbert om het onheil voor Annen te keren. De fractie van Gemeentebelangen in de raad van Aa en Hunze vindt dat het college er nog best een schepje bovenop kan doen, maar wethouder Harry Dijkstra acht het beter om even af te wachten of Wolbert succes heeft.

Landelijke discussie

De kwestie geldt als voorbeeld voor een landelijke discussie over apotheekhoudende huisartsen, waarbij de Landelijke Vereniging van Huisartsen LHV en de landelijke organisatie voor apothekers KNMP lijnrecht tegenover elkaar staan.

De LHV vindt dat een apotheekvergunning voor huisartsen mee zou lopen met de duur van de huisartsenpraktijk en zou moeten gelden voor alle patiënten van zo'n huisarts. KNMP meent dat het verstrekken van medicijnen niet de oplossing mag zijn voor het voortbestaan van een huisartsenpraktijk. Om voorzieningen in krimpgebieden te houden zijn wel andere oplossingen te bedenken, zo meent KNMP. Een huisartsenapotheek moet worden gezien als een noodoplossing en dat is ook de koers van de minister.

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu