Annen was meer dan boerendorp

Piet Kaan, Henk Veenhof, Marianne en Maarten Mulders zijn er elf jaar geleden aan begonnen: de bewoningsgeschiedenis van het dorp Annen. Eind dit jaar verschijnt het resultaat in een lijvig boek: 'Van traonendal tot hemelriek'.

Piet Kaan, Marianne Mulders en Henk Veenhof (vlnr) rond de in 1991 geplante nieuwe ' vergaderlinde'  bij de showroom van garage Stadman. Ongeveer op die plek heeft eeuwenlang een linde gestaan waar de boerenvergaderingen werden gehouden. Foto: Harry Tielman

Piet Kaan, Marianne Mulders en Henk Veenhof (vlnr) rond de in 1991 geplante nieuwe ' vergaderlinde' bij de showroom van garage Stadman. Ongeveer op die plek heeft eeuwenlang een linde gestaan waar de boerenvergaderingen werden gehouden. Foto: Harry Tielman

Een rondje door het dorp met de inmiddels overleden Ep Okken leverde al een schat aan informatie op over de huizen en de bewoners. Maar het was slechts het topje van de ijsberg, die in zijn geheel onderzocht moest worden om te komen tot een complete bewoningsgeschiedenis van Annen. Tot 1950 weliswaar, want daarna is Annen te snel te groot geworden.

Het werkgroepje initiatiefnemers dat ook de stoot gaf tot de oprichting van de historische vereniging van Annen, heeft monnikenwerk geleverd voor een naslagwerk. Wie woonde waar, en vooral ook wanneer? Het is straks allemaal te vinden in bijna vijfhonderd pagina's namen, oude en nieuwe foto's van panden en gelardeerd met wetenswaardigheden.

'Deftig' Annen

Uit de naspeuringen blijkt dat Annen een stuk ‘deftiger' is geweest dan de meesten denken – weliswaar een boerendorp dat vrijwel even oud is als Anloo, maar waar ook geruime tijd Drentse notabelen hebben gewoond. Zo stuitte het werkgroepje op het bestaan van het Ellentshuis even buiten het dorp.

Al in 1807 gesloopt, maar het moet een voornaam huis zijn geweest met een gracht en een sterrenbos. De bewoners waren niet de minsten. In 1751 woonde daar Johannes van Lier, de latere ontvanger-generaal van Drenthe met zijn Roelina Hofstede, die in Assen geschiedenis heeft geschreven. Zijn vijf kinderen, onder wie dichteres Barbara van Lier, zijn er geboren. Nu herinnert niets meer aan dat voorname huis.

Maar het bewoningsboek van Annen verandert dat. Het Schultehuis in Annen heeft eveneens notabele bewoners gehad, zo blijkt. Ook dat bewijst dat het dorp meer was dan een boerendorp, waarvan een oud gezegde wil dat er niet veel te halen is.

Smullen van anekdotes

Mulders heeft zich erover verbaasd hoeveel informatie er uit de archieven te halen is. De berg informatie vult gemakkelijk nog twee boeken, maar dat komt later nog eens. Elk huis in de kern van Annen kent een lijvige historie, ontdekte het drietal auteurs (Maarten is intussen overleden), dat het belangrijk vindt dat het historisch besef wordt opgevijzeld.

Veenhof smult vooral van de anekdotes. Zoals die van een man die zijn zoon aangaf, maar naar de rechter moest omdat het kind toch een dochter bleek. Piet Kaan zou graag zien dat er meer aandacht is voor de karakteristieke panden van het dorp en hij hoopt dat het noeste naspeurwerk daaraan bijdraagt.

Meer informatie via: www.annen-historie-digitaal.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu