Appartementen mogen in voormalige school Nieuwlande

In deze leegstaande, voormalige school komen vier appartementen Foto: DvhN

Het voormalige schoolgebouw aan de Perebomenweg in Nieuwlande mag van binnen verbouwd worden tot vier appartementen. Buren vochten de verleende vergunning bij de rechtbank aan, maar zonder succes.

De gemeente Hoogeveen heeft op 13 december vorig jaar een omgevingsvergunning verleend aan de familie Lijster voor de komst van vier appartementen in de voormalige Hervormde school, die later de naam Nikielda kreeg.

De familie Jonkman was het daar als buren niet mee eens en stapte naar de rechter. Ze vonden dat de vergunning onterecht was afgegeven en dat hun privacy wordt aangetast.

‘Zicht in woonkamer’

In de achtergevel van het gebouw komen twee ramen en twee deuren, waarbij volgens de buren vanuit één van de appartementen direct zicht is in hun woonkamer. De rechter vond dat slechts ‘met moeite’ het geval. Het appartement geeft vooral uitzicht op het schoolplein, meende de rechtbank.

Vergunninghouder Lijster heeft aangegeven dat de deuren voorzien worden van matglas of folie, om zo de privacy te verbeteren. Verder is hij bereid een schutting van twee meter op zijn, hoger gelegen, perceel te plaatsen.

Melkveehouderij

Volgens de buren kan de melkveehouderij, die achter de voormalige school staat, door de gewijzigde bestemming van het gebouw niet verder ontwikkelen. De rechter stelt dat dit bedrijf niet in zijn huidige bedrijfsvoering wordt beperkt. ,,Het verbouwen van het voormalige schoolgebouw tot vier appartementen doet geen afbreuk aan de gebruiksmogelijkheden van omliggende percelen’’, zo staat in de uitspraak.

Ook was volgens de rechtbank geen akoestisch onderzoek nodig, in verband met mogelijke geluidhinder. De rechter gaat mee in de opvatting van de gemeente dat wijziging van de functie ‘maatschappelijk doeleinden’ naar ‘wonen’ het woon- en leefklimaat verbetert.

Locatie

Verder bestond onenigheid over de locatie van de voormalige school. Volgens de buren ligt het perceel buiten de bebouwde kom en heeft de gemeente Hoogeveen, op basis van een verkeerd uitgangspunt, een onjuiste afweging gemaakt om de omgevingsvergunning te verlenen.

De rechter oordeelde anders. Uit onder meer luchtfoto’s en aanvullende informatie van de gemeente is volgens de rechtbank voldoende duidelijk dat het gebied zich kenmerkt door een bebouwingslint met vooral woon- of verblijfsfuncties. ,,Er is sprake van dusdanige geconcentreerde bebouwing dat het perceel als onderdeel van de bebouwde kom dient te worden aangemerkt.’’

Al met al vindt de rechter dat de gemeente Hoogeveen juist heeft gehandeld. Het besluit om een vergunning te verlenen blijft dan ook in stand.

Nieuws

Meest gelezen

menu