Arbeidsmigranten in Midden-Drenthe mogen niet meer in gewone woonhuizen wonen

Het totale aantal arbeidsmigranten in ons land is lastig in te schatten. ANP

Het college van B en W in Midden-Drenthe wil arbeidsmigranten niet langer huisvesten in gewone huizen. Die woningen moeten beschikbaar zijn voor starters, vindt het college.

Het college stelt de gemeenteraad daarom voor deze mogelijkheid te bevriezen, in afwachting van nieuw beleid. Volgens wethouder Dennis Bouwman (PvdA), die wonen in portefeuille heeft, neemt het aantal aanvragen voor het onderbrengen van arbeidsmigranten in woningen de afgelopen tijd toe, terwijl het tekort aan starterswoningen steeds groter wordt.

In 2016 waren die er wel ruim voldoende. Het huisvesten van arbeidsmigranten was in strijd met de regelgeving, maar omdat het een goede oplossing leek voor het sterk stijgende aantal buitenlandse seizoenswerkers in de gemeente werd een uitzondering gemaakt. De oplossing van toen blijkt nu juist een probleem.

‘Tegendraads’


,,De woningmarkt is nu een totaal andere”, zegt Bouwman. ,,De starterswoningen worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten opgekocht door ondernemers, die het geld zo hebben klaarliggen. Starters maken daardoor geen kans. We zijn volop bezig met het creëren van voldoende betaalbare woningen. Het is nogal tegendraads als we allerlei maatregelen nemen om het starters op de woningmarkt gemakkelijker te maken en dit wel toestaan.”

In de gemeente wonen momenteel tachtig arbeidsmigranten, verspreid over dertien woningen in de Smildes en Beilen. Volgens het oude beleid mag maximaal tien procent van de woningen in een bepaalde straat worden verhuurd aan arbeidsmigranten. Toch gaat die bepaling overlast niet tegen, stelt de wethouder. ,,Het is nogal een verschil of je acht volwassen mannen naast je hebt wonen of een gezin met kleine kinderen.”

Handhaving

Daarnaast denkt Bouwman dat er meer arbeidsmigranten in de gemeente wonen dan officieel is vastgelegd. ,,We hebben de indruk dat er meer huisvesting is zonder vergunning. Dat hebben we nu niet goed in beeld. Ik kan me voorstellen dat het in het nieuwe beleid niet alleen over vergunningen gaat, maar ook hoe we daarop toezien en handhaven.”

Voor arbeidsmigranten blijven volgens de wethouder voldoende mogelijkheden over. ,,Ze kunnen terecht in hotels en pensions, ook inwonen bij de werkgever mag nog steeds.” Daarnaast mogen werknemers uit het buitenland tijdelijk op campings wonen, maar alleen als de werkgever kan aantonen geen andere optie te zien om zijn werknemers onder te brengen.

‘Voldoende draagvlak’

Burgemeester Mieke Damsma zegde eerder toe het nieuwe beleid, waarin ondernemers en dorpsbelangenverenigingen inspraak hebben, voor de zomer rond te willen krijgen. ,,Dat halen we denk ik, door corona, niet. Maar dat er nieuw beleid moet komen staat buiten kijf. Arbeidsmigranten zijn belangrijk in onze regio. Maar het moet wel een oplossing zijn die voldoende draagvlak heeft in de samenleving”, stelt Bouwman. Gevolgen voor de huidige situatie heeft het bevriezen van het beleid niet. ,,Wat vergund is, is vergund.”

Realiteit spelbreker bij ideaalplaatje

Covebo-directeur Henk Buitink sprak zich onlangs in deze krant uit voor duidelijkere huisvestingsregels voor arbeidsmigranten vanuit gemeenten. Omdat hij de situatie niet kent waagt hij zich niet aan een inhoudelijk oordeel. Maar een visie op de beste manier om arbeidsmigranten te huisvesten heeft hij wel.

De wortels van het uitzendbureau, waarvoor elke dag zo’n 5500 tot 6000 arbeidsmigranten werken, liggen in Nijkerk. ,,Daar zijn we begonnen met het huisvesten in woningen in een woonwijk. Dat heeft mijn persoonlijke voorkeur. Als je dat kleinschalig aanpakt, niet teveel woningen in dezelfde woonwijk, dan zorg je ervoor dat arbeidsmigranten midden in de samenleving komen te staan.”

Maar, stelt Buitink, de realiteit is in dit ideaalplaatje de spelbreker. ,,Onder andere door de krapte op de woningmarkt zie je de laatste jaren steeds meer grote, georganiseerde locaties opkomen. Het voordeel is dat die vaak relatief goed georganiseerd zijn en dat er continue begeleiding is. Maar je plaatst arbeidsmigranten wel op afstand van de samenleving.”

De gemeenteraad discussieert donderdag over het collegevoorstel.

Nieuws

Meest gelezen

menu