Asielzoekers komen maanden later naar Oosterhesselen

Units voor het azc. FOTO DVHN

De eerste asielzoekers zouden deze maand naar Oosterhesselen komen, maar door aanmerkingen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers op het contract duurt dat nog maanden.

De eerste asielzoekers zouden deze maand naar Oosterhesselen komen, maar door aanmerkingen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers op het contract duurt dat nog maanden.

Volgens wethouder Joop Brink (PvdA) is de gemeente Coevorden al weken klaar voor ondertekening van de bestuursovereenkomst, noodzakelijk om vestiging van het asielzoekerscentrum mogelijk te maken.

,,Maar het COA wil per se twee met Coevorden gemaakte aanvullende voorwaarden buiten de overeenkomst houden. Die moeten in een bijlage komen. Ons maakt het niet uit, want de juridische status blijft gelijk. Maar daardoor duurt het allemaal langer dan gepland.''

Van 150 naar 400
Coevorden heeft na lang overleg en door druk vanuit het dorp bedongen dat er in Oosterhesselen wordt begonnen met 150 asielzoekers op de locatie van het voormalige conferentieoord De Klencke, om in een later stadium – en in overleg – de opvang uit te bouwen naar vierhonderd.

Die passage wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers volgens Brink in de bijlage hebben. De andere bepaling die daar terecht moet komen gaat over veiligheid.

Tot ondertekening van de bestuursovereenkomst ligt alles stil. Pas als het contract er is kan een vergunning aangevraagd worden. Daartegen kan bezwaar gemaakt worden, maar de initiatiefnemer mag op eigen risico wel alvast beginnen met voorbereidingswerkzaamheden, zoals de plaatsing van units.

Vleermuisonderzoek
Ook moet er een ecologisch onderzoek plaatsvinden. Dat deed alvast de actiegroep Sociaal Oosterhesselen, die daarvoor een bureau inschakelde. Vanwege de waarschijnlijke aanwezigheid van vleermuizen kan tot zeker 1 oktober 2016 niet gewerkt worden aan de bouw van het azc, luidt volgens Sociaal Oosterhesselen de conclusie.

,,Bouwen, slopen of kappen mag pas na nader vleermuisonderzoek, dat wettelijk van half mei tot eind september 2016 moet plaatsvinden.''

Volgens het COA zijn er geen speciale redenen om de aanvullende voorwaarden op te nemen in de bijlage. ,,De bestuursovereenkomst is het formele verhaal, specifieke afspraken komen doorgaans in de bijlage'', zegt woordvoerster Alet Bouwmeester.

Na de ondertekening kan het volgens haar snel gaan met de bouw van de asielopvang.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Gevlucht
menu