Assen, Hoogeveen en Meppel stoten Gemeentelijke Kredietbank (GKB) af. Schuldhulpverlening wordt vanaf 2024 anders uitgevoerd én door een externe partij

Het pand van de Gemeenschappelijke Kredietbank aan de Overcingellaan in Assen. Foto DvhN

Assen, Hoogeveen en Meppel stoten vanaf januari 2024 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeentelijke Kredietbank (GKB) af. De regeling wordt de komende twee jaar afgebouwd en de hulpverlening wordt straks anders uitgevoerd.

Welke partij de hulpverlening in handen krijgt, is nog niet bekend. De drie gemeenten willen via een Europese aanbesteding een externe partij inhuren.

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) helpt bij schulden, financiële bewindvoering, kredietverlening en preventie van schulden en is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel.

Verkennend

Hierdoor kampt de organisatie met financiële tekorten, ondanks diverse bezuinigingsmaatregelen en het afstoten van tientallen arbeidsplaatsen. De drie grote gemeenten moeten telkens financiële gaten vullen.

De oorsprong van de financiële problemen liggen volgens Assen onder andere aan de decentralisatie binnen het sociaal domein. Vanaf 2015 is steeds meer nadruk komen te liggen op preventie. Dat is volgens de gemeente goed gelukt, maar die verandering heeft grote consequenties gehad voor de GKB. De omzet werd fors minder, maar ‘de organisatie van de GKB is niet voldoende in staat geleken om mee te bewegen met een dalende omzet.’

Wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen, is ook voorzitter van het dagelijks bestuur van de GKB: ‘Ons doel is dat onze inwoners die het nodig hebben ook in de toekomst goede tweedelijns schuldhulpverlening kunnen blijven krijgen. En vanzelfsprekend hebben we in de keuze voor dit toekomstscenario ook alle aandacht voor de werkgelegenheid en perspectief voor de medewerkers’, vertelt hij.

Optelsom

Volgens Broekema is het een optelsom. ‘De ontwikkelingen in de schuldhulpverlening, de financiële risico’s die we als GR gemeenten lopen en een onrechtmatige situatie die niet meer wenselijk is. Dit staat los van de kwaliteit van de huidige dienstverlening.’

Voordat het zover is, zijn de gemeente twee jaar verder. ‘In die periode wordt op zorgvuldige wijze vormgegeven aan het afbouwen van de regeling en het voorbereiden en realiseren van de aanbesteding. De dienstverlening gaat de komende twee jaar door, er wordt een overgangsplan en beëindigingsplan opgesteld, op basis waarvan de drie gemeenteraden uiteindelijk beslissen of de Gemeenschappelijke Regeling op een zorgvuldige manier beëindigd kan worden.’

Goedkeuring

Voordat het zover is, moeten nog wel het algemeen bestuur en de gemeenteraden van de drie gemeenten goedkeuring geven.

Nieuws

menu