Assen gaat de strijd aan met restafval

Foto Archief DvhN

De grijze container in Assen wordt vanaf mei nog maar een keer in de maand geleegd. B en W willen de inwoners zo bewegen hun afval beter te scheiden en de hoeveelheid restafval verminderen.

De grijze container in Assen wordt vanaf mei nog maar een keer in de maand geleegd. B en W willen de inwoners zo bewegen hun afval beter te scheiden en de hoeveelheid restafval verminderen.

De grijze container voor restafval wordt nu om de twee weken geleegd. Ook de andere containers krijgen nieuwe ophaalfrequenties. Zo wordt het afval in de oranje (plastic) en blauwe (papier) containers nu nog maandelijks opgehaald, maar vanaf mei komt de vuilniswagen een keer in de twee weken voorrijden. In de oranje plasticcontainer mogen voortaan ook metaal, zoals de groenteblikken en lege drinkblikjes, en drankkartons worden gedeponeerd.

Groene container
De ophaalmomenten voor de groene container voor groente-, fruit- en tuinafval veranderen eveneens. Waar de gemeente Assen nu in de zomer wekelijks het gft-afval ophaalt, komt ze vanaf mei nog maar om de veertien dagen langs. In de winter geldt een andere regeling. Dan wordt de container maandelijks geleegd.

Beter scheiden
Wethouder Harmke Vlieg (ChristenUnie) hoopt dat door de gewijzigde ophaalfrequenties het afval nog beter wordt gescheiden. ,,We zijn eigenlijk al goed bezig, maar in 2020 moeten we op de rijksdoelstelling van 75 procent afvalscheiding zitten. We zitten nu op 56 procent. Met deze nieuwe aanpak willen we naar die landelijke norm toe.” In 2015 had Assen volgens de rijksdoelstelling al op 60 procent moeten zitten.

Vlieg verwacht dat door het nieuwe beleid in 2017 de afvalstoffenheffing met twintig euro per huishouden naar beneden kan. ,,We zamelen straks minder restafval in en hoeven daarom ook minder te betalen.”

Om inwoners te informeren organiseert de gemeente de komende maanden informatiebijeenkomsten in de woonwijken. Assen is bereid om huishoudens, die door luierafval niet met de lagere inzamelfrequentie uit de voeten kunnen, te helpen.

Proeven
Vorig jaar deed de gemeente twee proeven om te kijken hoe het restafval het meest effectief kan worden teruggedrongen. In de wijken Baggelhuizen en Peelo werd onderzocht welke methode het beste aansloeg. ‘Omgekeerd inzamelen', waarbij alle gescheiden afval wordt opgehaald en het restafval door de inwoners zelf naar een ondergronds verzamelpunt moet worden gebracht, sloeg het minst aan. Deze methode is tevens duurder.

De nieuwe maatregelen gelden niet voor inwoners van flats en appartementen die gebruik maken van de ondergrondse containers. Op 11 februari beslist de gemeenteraad over de wijziging van het afvalbeleid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu