Assen geeft minder uit aan WMO en jeugdzorg (maar komt nog steeds flink tekort)

Foto: Pixabay

Assen is dit jaar minder geld kwijt aan WMO en jeugdzorg dan gedacht. Toch is de rijksbijdrage nog altijd onvoldoende om de kosten te dekken.

Zoals het er nu voor staat geeft Assen dit jaar binnen het sociaal domein 1,3 miljoen euro minder uit dan vooraf begroot. Een fijne opsteker, want de rijksbijdrage is nog altijd onvoldoende om de kosten van WMO en jeugdzorg te dekken. Per saldo komt de gemeente nog steeds 8,1 miljoen euro tekort.

2 miljoen minder in 2021

Assen is al een tijdje bezig om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Doel voor 2021 is om 2 miljoen euro minder uit te geven. Daarom gaat de gemeente de toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners per 1 januari anders inrichten.

Als je als Assenaar een hulpvraag hebt, kun je die straks via een centraal telefoonnummer en een digitaal portaal stellen. Die vraag komt dan niet meer direct terecht bij een gemeentemedewerker die bekijkt of je in aanmerking komt voor een WMO-voorziening of gespecialiseerde jeugdhulp, maar bij een van de buurtteams. Die verandering moet zorgen voor meer informele zorg in eigen wijk. Pas als daarna blijkt dat toch gespecialiseerde en professionele zorg nodig is, komen de WMO- en jeugdzorgtrajecten in zicht.

Wijkcentra belangrijker

Daarmee worden de wijkgebouwen en gezondheidscentra in de wijken belangrijker. Vanuit die plekken wil de gemeente inwoners meer ondersteuning in het normale leven bieden, in plaats van dure maatwerkvoorzieningen in de WMO of jeugdzorg.

Sinds vorig jaar heeft Assen al een Preventiefonds. Daarin zit in totaal 1 miljoen euro, bestemd voor allerlei sociale (buurt-)initiatieven. Die moeten de informele en vrij toegankelijke, lichtere vormen van hulp en ondersteuning in de wijken verbeteren, zodat de druk op de reguliere, duurdere zorg daadwerkelijk vermindert.

Beschermd wonen vaker tussenstation in plaats van eindstation

Verder wordt onder meer geld bespaard met verdere inzet praktijkondersteuners voor huisartsen en met financieel regisseurs die vroegtijdig schulden opsporen en Assenaren op een laagdrempelige manier helpen met financiële problemen. Ook moeten aanpassingen in de regelingen en uitvoering van beschermd wonen ervoor zorgen dat beschermd wonen vaker een tussenstation wordt, geen eindstation.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu