Assen heeft financiën eerst weer op orde (kunstijsbaan nu echt geschrapt)

Het gemeentehuis in Assen. Foto DvhN

Assen heeft de financiën voor het eerst weer op orde. Ook voor de langere termijn is een stevige basis gelegd. De gevolgen van het coronavirus gaan hier echter nog stevig aan tornen, zoveel is wel duidelijk.

De Drentse hoofdstad had een tekort van 14 miljoen euro op de begroting. Ook de jaren daarna stond er een miljoenenverlies onder de streep. Reden voor de provincie Drenthe om de stad onder toezicht te stellen. Elke uitgave behoeft als gevolg daarvan goedkeuring van de provincie.

Stevige greep in spaarpotten

Met het nu gepresenteerde herstelplan, dat nog door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, verwacht wethouder Mirjam Pauwels (VVD) dat de gemeente weer snel zelf over de uitgaven mag beslissen. ,,We hebben niet alleen het tekort hersteld, maar ook al een aantal opgaven waar we voor staan in de nieuwe begroting, meegenomen.’’

Al met al is een bezuinigingspakket van 5,5 miljoen euro gerealiseerd. Dat bedrag loopt de komende jaren nog op naar 7 miljoen. Verder is een stevige greep gedaan in de spaarpotten, zegt Pauwels. ,,Gelukkig beschikt Assen daar nog over.’’

Geld ijsbaan nu naar ander investeringsfonds

Zo is afscheid genomen van de 400-meter-kunstijsbaan, die gerealiseerd zou worden in de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) bij Assen-Zuid. Weliswaar was van de aanleg eigenlijk al geen sprake meer, maar nu is het plan definitief van de baan. De 4 miljoen euro die hiervoor was gereserveerd, is overgeheveld naar de reserve investeringsfonds.

Het geld, vertelt Pauwels, is dus niet meer voor de ijsbaan of specifiek voor de TRZ, maar kan ook worden gebruikt voor het mede-financieren van andere projecten. Er liepen overigens nog wel wat gesprekken over een kunstijsbaantje met skihal en wat andere voorzieningen op de TRZ. Pauwels acht het niet waarschijnlijk dat daar, gezien de huidige situatie, spijkers met koppen worden geslagen.

Iedereen gaat iets van bezuinigingen merken

De bezuinigingen treffen vrijwel alle posten in de begroting. Dat betekent ook dat iedere Assenaar er in de portemonnee of de directe woonomgeving iets van gaat merken. Een aantal voorgestelde bezuinigingen wordt mede op advies van het stadspanel, de participatieraad en de kinderraad teruggedraaid of aangepast. Zo wordt het maximaal aantal van 2000 kilometer bij het collectief (WMO) vervoer opnieuw onderzocht.

Het Herstelplan biedt Assen een goede uitgangspositie voor nu en de toekomst, zegt Pauwels. ,,Maar het is afwachten wat voor effecten de coronacrisis heeft. En met wat voor herstelplan het rijk komt. Ik maak me echt wel zorgen over de huidige ontwikkelingen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu