Assen investeert ruim 2 miljoen in betere verwerking huisafval (en daardoor stijgt de afvalstoffenheffing)

Assen wil 2,3 miljoen euro investeren in maatregelen om huisafval nog efficiënter in te zamelen en te verwerken. Daardoor stijgt de jaarlijkse afvalstoffenheffing in 2022 met ruim 10 euro per huishouden.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Het gaat onder meer om het bevorderen van gescheiden afvalinzameling bij scholen en verenigingen, het invoeren van GFT-containers voor appartementen en het doen van onderzoek naar apart inzamelen en verwerken van luier- en incontinentiemateriaal. Ook gaat de ophaalfrequentie van GFT in de winter omhoog, terwijl voor oud papier juist minder vaak door de wijken wordt gereden.

Richting 100 kilo restafval

Doel van de maatregelen is het verder optimaliseren van afvalinzameling en afvalscheiding en verder toe te werken naar het landelijke streefgetal van gemiddeld 100 kilo huishoudelijk restafval per persoon per jaar. Daarvoor is Assen al op de goede weg: het aantal kilogram restafval is gedaald van 231 per persoon in 2015 naar 146 per persoon in 2019. Daarmee doet de Drentse hoofdstad het gemiddeld beter dan vergelijkbare gemeenten.

Volgens het college van B en W is nog winst te behalen bij scholen en verenigingen, waar nauwelijks gescheiden wordt ingezameld. Dit komt vooral omdat afval van deze instellingen wettelijk gezien onder bedrijfsafval valt. Marktpartijen bieden de mogelijkheid om gescheiden op te halen niet of nauwelijks aan, maar de gemeente mag het afval volgens de Wet Markt en Overheid niet zelf verwerken. Door het ophalen van afval bij scholen en verenigingen als ‘economische activiteit in het algemeen belang’ aan te merken, maakt het college gebruik van een uitzondering op deze wet.

Milieupark uitgebreid

Om het streefgetal van 100 kilogram te halen en de geplande maatregelen uit te voeren, moet het Milieupark worden uitgebreid en gaat de gemeente onderzoek doen naar mogelijkheden om alternatieve energie te halen uit biomassa. In totaal kost het plan 2,3 miljoen euro. Als de raad akkoord gaat, stijgt de afvalstoffenheffing per 2022 met ruim 10 euro per meerpersoonshuishouden per jaar, naar een kleine 223 euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu