Assen investeert ruim 2 miljoen in betere verwerking huisafval (en daardoor stijgt de afvalstoffenheffing)

Assen wil 2,3 miljoen euro investeren in maatregelen om huisafval nog efficiënter in te zamelen en te verwerken. Daardoor stijgt de jaarlijkse afvalstoffenheffing in 2022 met ruim 10 euro per huishouden.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Het gaat onder meer om het bevorderen van gescheiden afvalinzameling bij scholen en verenigingen, het invoeren van GFT-containers voor appartementen en het doen van onderzoek naar apart inzamelen en verwerken van luier- en incontinentiemateriaal. Ook gaat de ophaalfrequentie van GFT in de winter omhoog, terwijl voor oud papier juist minder vaak door de wijken wordt gereden.

Richting 100 kilo restafval

Nieuws

menu