Assen kampt met vertraging in verwerken wmo-aanvragen: gemeente zegt extra maatregelen te treffen om wachtlijst weg te werken

Bij de afhandeling van aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Assen is vertraging ontstaan. De gemeente laat weten extra maatregelen te treffen om de wachtlijst weg te werken.

Het gemeentehuis van Assen. Foto: Archief/DVHN

Het gemeentehuis van Assen. Foto: Archief/DVHN

Voor huishoudelijke hulp via de Wmo moeten Assenaren gemiddeld vier weken extra wachten, bovenop de wettelijke acht weken. De vertraging is volgens de gemeente ontstaan door een toename van het aantal aanvragen, als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Inwoners die een aanvraag indienen voor beschermd wonen, moeten ook tot wel drie maanden langer wachten dan normaal. Dit komt door een nieuw inkoopproces.

Thuiswerken heeft negatief effect

De invoering van dit nieuwe inkoopproces kost meer tijd, onder meer omdat ambtenaren veel meer thuiswerken door de coronapandemie. ‘Wij zijn ons ervan bewust dat dit een ongewenste situatie is en nemen het uiterst serieus’, laat het college van B en W in een brief aan de raad weten. ‘Extra maatregelen moeten er voor zorgen dat aanvragen sneller worden afgehandeld en nieuwe wachttijden worden voorkomen.’

Dit betekent dat op korte termijn extra mankracht wordt ingezet om de achterstanden weg te werken. Ook onderzoekt Assen hoe aanvragen in de toekomst tijdiger afgehandeld kunnen worden. Volgens gemeentewoordvoerder Martin de Bruin was en is de verwerking van urgente situaties niet in gevaar. „Als sprake is van een urgente situatie, omdat de thuissituatie onhoudbaar is, dan pakken wij dat wekelijks op. Bij spoed en acute situaties binnen de GGZ-doelgroep is vaak eerst de GGZ Drenthe in beeld.”

Waar Assen bang voor was, gebeurt

Het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp binnen de Wmo is ingevoerd per 1 januari van dit jaar. De eigen bijdrage kost 19 euro per maand, ongeacht inkomen en het aantal uren hulp. Voor inwoners met een inkomen tot 120 procent - die voorheen niets betaalden - een strop, maar voor mensen met een midden- of hoog inkomen is dit abonnement vaak veel voordeliger dan de vorige regeling. Assen was dan ook bang voor een run op aanvragen en voerde het nieuwe systeem pas na flinke druk van de minister in.

„Wat nu gebeurt, daar hebben we voor gewaarschuwd”, zegt De Bruin. „En de rekening wordt weer eenzijdig bij de gemeenten neergelegd. Dat geldt overigens voor het gehele sociaal domein, we krijgen structureel te weinig geld. Dat kan niet langer en daarom benutten we elk podium om het rijk daarvan te overtuigen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu