Assen krijgt onafhankelijke ombudsfunctie voor zorg

ASSEN De gemeente Assen krijg een eigen zorgloket en ombudsfunctie voor de zorg. Hier kunnen bewoners hun onvrede kwijt en adviezen geven.

Het nieuwe loket met spreekuur was een grote wens van de Cliënten- en Participatieraad. De raden merkten dat voor inwoners de drempel vaak te hoog was om hun onvrede te uiten over de effecten van het nieuwe zorgbeleid. Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten er veel zorgtaken, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en beschermd wonen, bijgekregen.

,,De wens was inwoners van onze stad laagdrempelig toegang te geven tot een ombudscommissie voor de zorg’’, zegt wethouder Ruud Wiersema (Stadspartij PLOP). Zorginstellingen hebben een eigen ombudsfunctie en klachtenprocedure. Maar daar werd volgens de adviesraden niet vaak gebruik van gemaakt. ,,Je klopt niet zo gauw aan bij een zorgverlener om te vertellen dat je niet tevreden bent over hem of haar’’, vertelt Wiersema.

Daarom krijgt de gemeente Assen nu een eigen ombudscommissie voor de zorg. Wiersema: ,,We stellen een spreekuur in, zodat mensen zo naar binnen kunnen wandelen.’’ Het loket wordt onafhankelijk en dus niet bemand door mensen van de gemeente. ,,Zij kunnen onafhankelijk adviseren’’, zegt Wiersema. ,,Dat willen we ook, we hoeven geen mensen die ons naar de mond praten.’’

De nieuwe ombudscommissie brengt jaarlijks verslag uit, maar kan ook tussentijds contact opnemen om ongevraagd advies te geven. Op de website van de gemeente komt een link naar de nieuwe commissie. Iets dat nu nog niet bestaat. ,,Daar moeten we voor zorgen’’, vindt Wiersema. Voor het nieuwe loket wordt wat geld gereserveerd en als alles volgens plan verloopt, kan het loket dit jaar van start.

Nieuws

Meest gelezen

menu