Assen maakt plannen voor volgende mega-operatie. Drentse hoofdstad aast op miljoenen voor bouw 1300 woningen in en rond binnenstad

De FlorijnAs is pas afgerond, maar Assen schakelt meteen door naar een volgende mega-operatie: Assen Centraal. Belangrijk onderdeel is de bouw van 1300 huizen in drie verschillende gebieden.

Een artist impression van hoe het Havenkwartier eruit kan komen te zien.

Een artist impression van hoe het Havenkwartier eruit kan komen te zien.

Het overgrote deel van deze woningen, een mix van koop en huur, moet gebouwd worden in de binnenstad (450 tot 550) en het Havenkwartier (ongeveer 650). Dan is er nog de Stadsboulevard, die de verbinding vormt tussen beide gebieden. Hier staan 150 tot 200 woningen gepland, die voornamelijk verrijzen op het voormalige fabrieksterrein van Acmesa en rondom het Veemarktterrein.

In het masterplan, dat donderdagavond aan de gemeenteraad is gepresenteerd, zijn bestaande projecten op één hoop geveegd en voorzien van een nieuwe, glanzende wikkel. Inwoners van de Drentse hoofdstad kregen dit jaar drie visies over zich uitgestort, respectievelijk de omgevings-, woon- en binnenstadsvisie. Honderden pagina’s aan plannen voor Assen liggen op tafel. Nu is het tijd om papier om te zetten in baksteen en cement.

Havenkwartier springt in het oog

Meest in het oog springend in Assen Centraal is de geplande metamorfose van het Havenkwartier. Assen ziet een autoluw gebied voor zich met hoog- en laagbouw, kleine straatjes en groene hofjes. Met appartementen aan het water, maar ook ruimte voor gezinnen, starters en beschermde woongroepen.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente het Havenkwartier bij de kop heeft. Ooit werden grote woorden gesproken over drieduizend woningen die op het gedateerde industrieterrein ontwikkeld konden worden. Na stevig snoeiwerk ging het in 2012 nog om duizend huizen. Toen kwam de economische crisis. Investeerders hielden de hand op de portemonnee en ook de gemeente sloeg de armen over elkaar.

Astronomisch bedrag

Maar nu lijkt Assen echt concreet te worden. Eerder werd met de veelomvattende FlorijnAs de infrastructuur klaargemaakt voor de toekomst. Met Assen Centraal schakelt de gemeente nog een versnelling hoger en wil de stad afrekenen met een desolaat bedrijventerrein en de leegstand die de binnenstad kwelt. In het centrum van Assen wordt 40.000 vierkante meter winkelruimte opgeofferd voor wonen.

Met de allesomvattende operatie, die tien tot twintig jaar gaat duren, is een voor de stad astronomisch bedrag van 350 miljoen euro gemoeid. Daarvan moet het grootste deel uit de markt komen, maar voor Assen is een bijdrage uit de woningbouwimpuls ook onmisbaar. Deze subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet het versneld bouwen van betaalbare huizen stimuleren.

Enige haast bij de aanvraag is geboden. Van de 1 miljard die daarvoor is gereserveerd is nog 250 miljoen euro over. Voor 1 september moet Assen de aanvraag de deur uit hebben om kans te maken op een bijdrage.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu