Assen moet meer begeleiding bieden aan jonge kinderen met leerachterstand

Het gemeentehuis van Assen. Foto: Archief/DVHN

Assen gaat jonge kinderen met een leerachterstand intensiever begeleiden. Voornaamste reden hiervoor is veranderende landelijke wetgeving.

De gemeente Assen kent al jarenlang een gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Bedoeling is dat peuters en kleuters met een achterstand, vaak op het gebied van taal, via voor- en vroegschoolse educatie (vve) zo goed mogelijk worden voorbereid op de basisschool. Zo kunnen ze met zo min mogelijk achterstand meedoen in groep 3.

Van tien naar zestien uur begeleiding

Nieuwe landelijke wet- en regelgeving dwingt Assen om het bestaande onderwijsachterstandenbeleid (oab) aan te passen. Zo wordt de gemeente verplicht om het aanbod voor peuters vanaf 2,5 jaar met een risico op een achterstand in hun ontwikkeling, te intensiveren van de huidige tien naar zestien uur per week. Ook moet Assen in alle gevallen met hbo-geschoolde vve-coaches gaan werken, naar verwachting per 2022. Het jaarlijkse oab-budget neemt hierdoor toe van vier ton in de afgelopen jaren naar ruim 1,2 miljoen per 2020.

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ongeveer 13 procent van de Asser kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar een hoog risico op een onderwijsachterstand. Ongeveer 35 procent van hen krijgt op dit moment voor- of vroegschoolse begeleiding.

Doel is om dat percentage de komende jaren omhoog te krijgen, zo bleek donderdagavond tijdens de consulterende raadsbijeenkomst. Toch zette een aantal partijen vraagtekens bij de verhoging van het aantal begeleidingsuren.

„Twee jaar oud zijn en dan al 16 uur begeleiding krijgen, dat is niet niks”, vond Hetty Heeling (50Plus), die zich ook afvroeg waarom straks alle vve-coaches hbo’ers moeten zijn. „Ook minder hoog opgeleiden spreken onze taal goed genoeg om peuters te begeleiden.”

Ouders motiveren

Moeilijkheid in het wegwerken van leerachterstanden is dat ouders niet verplicht zijn om gebruik te maken van gesubsidieerde peuteropvang met vve. Van leerplicht is pas sprake vanaf vijf jaar. Een deel van het succes van het intensieve beleid hangt dus af van de mate waarin Assen ouders kan overtuigen om hun kind naar een voorschoolse voorziening te sturen.

„Daarom krijgt het motiveren van ouders om hun kind aan te melden extra aandacht”, zei wethouder Bob Bergsma (D66). Hoe precies, dat wordt na het definitief vaststellen van de beleidsnotitie verder uitgedokterd.

Nieuws

Meest gelezen

menu