Assen onder preventief toezicht provincie (en moet voor elke uitgave eerst toestemming vragen)

Het gemeentehuis van Assen.

De gemeente Assen heeft de begroting niet op orde en komt in 2020 onder preventief toezicht van de provincie te staan. De komende periode moet Assen voor elke nieuwe uitgave toestemming vragen aan de provincie.

Assen kampt met een tekort van 11 miljoen euro, en doet daarvoor een grote greep uit de reserves van 8 miljoen. Die tekorten komen met name door geldgebrek voor jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo).

De begroting is daardoor structureel niet in evenwicht en de provincie gelooft niet dat dat de eerstkomende jaren goed komt. Assen moet daarom een herstelplan en een meerjarenraming maken.

Overal toestemming voor vragen

Zo lang de begroting niet is goedgekeurd moet toestemming gevraagd worden voor elk dubbeltje dat wordt uitgegeven. Dan gaat het bijvoorbeeld om investeringen, grondverkoop en aankoop, nieuw beleid en nieuwe verplichtingen.

Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) is niet verrast door het preventief toezicht. ,,Als wethouder financiën heb je dit natuurlijk liever niet, maar door de samenloop van financieel zware tijden en politieke onrust is dit zo gebeurd. Met de oorspronkelijke begroting die we hadden was dit niet gebeurd, maar omdat Plop eind september vertrok hebben we een beleidsarme begroting moeten maken. Daar waren alle ambities uit maar ook alle bezuinigingen. In het meerjarenplan zit daarom een gat.’’

Voorgeschiedenis: beleidsarme begroting

Onlangs stelde de gemeenteraad in Assen met uitstel een beleidsarme begroting vast. Die kwam er dus toen Stadspartij Plop uit het college stapte en er zo een minderheidscoalitie ontstond.

In die beleidsarme begroting zijn alle plannen waarvoor nog geen raadsvoorstel was, geschrapt. Maar ook de voorgenomen belastingverhogingen zijn er niet in meegenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de toeristenbelasting en de verhoging van de ozb met tien procent. De nieuwe coalitieonderhandelingen zijn nog gaande, D66 en SP voegen zich hoogstwaarschijnlijk bij het bestaande college van VVD, ChristenUnie en GroenLinks.

Herstelplan voor 1 mei kan toezicht beëindigen

Er wordt nu gewerkt aan een nieuw college, maar ook aan een herstelplan. Als dat vóór 1 mei binnen is, wordt het toezicht daarna opgeheven. ,,Dat gaan we doen door alsnog de bezuinigingsmaatregelen en het lastenpakket voor te leggen. Donderdag gaat het in de raad over de verhoging van de ozb en de toeristenbelasting. Alle ambities die we nog hebben zullen uit de reserves betaald moeten worden, en dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan.’’

De andere elf gemeenten in Drenthe zijn niet onder preventief toezicht gesteld. Dit bekent niet dat daar geen problemen zijn, zo blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. GS uiten daarin andermaal hun zorgen over de financiële situatie van de gemeenten.

GS: ,,Hoewel het merendeel van de gemeente er in is geslaagd het financiële evenwicht te bewaren dan wel aan te tonen dat ze dit op termijn kunnen bewerkstelligen, dit heeft opnieuw aanmerkelijk veel moeite gekost. Dit betekent dus niet dat de toekomstige financiële positie van de gemeenten zonder zorgen is.’’

In de brief aan de minister wordt nogmaals aangeven dat het sociale domein een groot negatief effect heeft op de begrotingen van de gemeenten. ,,In 2018 en 2019 zijn de daarvoor gevormde reserves volledig ingezet. Eventuele nieuwe tekorten moeten daarom uit de exploitatie of de algemene reserve gehaald. De staan dan ook onverminderd onder druk.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu