Assen trekt eerste miljoen uit voor mega-operatie Assen Centraal. Masterplan behelst bouw van ruim 1300 woningen in en rond centrum

Assen trekt een miljoen euro uit om het grootscheepse woningbouwplan Assen Centraal verder uit te werken. Dit masterplan behelst de bouw van ruim 1300 woningen in en rondom het centrum.

Het Havenkwartier, nu een desolaat bedrijventerrein, moet een aantrekkelijk woongebied worden.

Het Havenkwartier, nu een desolaat bedrijventerrein, moet een aantrekkelijk woongebied worden. Gemeente Assen

De meeste huizen worden gebouwd in de binnenstad en het Havenkwartier. Dan is er nog de Stadsboulevard, die de verbinding vormt tussen beide gebieden. Hier staan zo’n 150 tot 200 woningen gepland. Bedoeling is dat meer dan de helft van de woningen (ruim 850) binnen tien jaar gebouwd wordt.

Schreeuwend tekort aan huizen

Nieuws

menu