Scholen in Assen willen onderwijsexperiment nieuw leven inblazen: 'Plaats kinderen niet te veel in hokjes'

Onderwijsorganisaties in Assen willen een experiment nieuw leven inblazen waarbij verschillende vormen van speciaal onderwijs samenwerken. Kinderen van 4 tot 7 jaar oud worden hierbij veel minder in hokjes geplaatst.

De Aventurijn is één van de basisscholen voor speciaal onderwijs in Assen.

De Aventurijn is één van de basisscholen voor speciaal onderwijs in Assen. Foto: Marcel Jurian de Jong

In het schooljaar 2015/2016 werd in Assen al een experiment gestart waarbij verschillende vormen van speciaal onderwijs werden samengevoegd. Op De Trampoline zaten kleuters van meerdere scholen bij elkaar in één gebouw. Bijzonder daarbij was dat deze kinderen, die op basis van hun beperking oorspronkelijk waren ingedeeld in verschillende clusters, op De Trampoline op één plek zaten. Zo konden kinderen gerichter van verschillende soorten zorg en onderwijs gebruikmaken.

Herkansing