Büter kan op eigen risico uitbreiden

Büter mag op eigen risico door met uitvoering bestemmingsplan.

Het bedrijf Büter in Barger-Oosterveld kan op eigen risico verder met zijn plannen voor uitbreiding.

Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Raad van State gistermiddag. De beoogde uitbreiding levert naar verwachting zo'n zestig extra banen op. Büter produceert sinds 1978 aan de Pioniersweg hydraulische systemen en heeft meer ruimte nodig voor productie, opslag en parkeren.

De gemeente Emmen stelde eind oktober een nieuw bestemmingsplan vast waardoor de door Büter gewenste uitbreiding mogelijk wordt. Een buurtbewoner vreest ernstige aantasting van het woongenot en stapte naar de Raad van State. Naar verwachting komt die pas eind dit jaar met een finaal oordeel.

Bevriezen bestemmingsplan

De buurtbewoner vroeg de Raad van State ook om een soort tussenvonnis te vellen, met een zogeheten voorlopige voorziening. Dit betekent het ‘bevriezen' van het bestemmingsplan, waardoor Büter en de gemeente ook de komende maanden niets in gang kunnen zetten om het bedrijf te kunnen laten uitbreiden.

De Raad van State wees dit verzoek gistermiddag af. De zogeheten voorzieningenrechter heeft niet de indruk dat de gemeente onzorgvuldig is geweest bij het afwegen van belangen. Ook vindt hij dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De uitspraak betekent niet dat voor Büter al alle lichten op groen staan, maar wel dat het bedrijf op eigen risico verder kan met de uitbreidingsplannen. Of het bedrijf dit de komende maanden gaat doen of het definitieve oordeel later dit jaar afwacht, is nog onduidelijk. Het bedrijf verwijst voor commentaar door naar de gemeente Emmen, die op haar beurt nog niet wil reageren.

Middenweg

De gemeente heeft steeds gesteld dat zij er alles aan doet om plannen te maken waar zowel Büter als de buurtbewoners mee uit de voeten kunnen. Nadat er aanvankelijk zes bezwaarschriften waren ingediend, werd het plan aangepast.

Bij de plaatselijke voetbalclub SVBO worden de ontwikkelingen bij Büter eveneens met grote belangstelling gevolgd. Een deel van de grond die het bedrijf nodig heeft, ligt op het sportpark van deze club. Afgesproken werd dat SVBO van vijf naar drie velden gaat en dat twee van de overgebleven velden worden bedekt met kunstgras. De voetbalvereniging beschouwt dit als een geschenk uit de hemel.

Nieuws

menu