B en W van Westerveld willen diftar: inwoners zijn binnenkort geld kwijt voor elke kilo restafval

Als de diftar doorgaat, raken huishoudens in Westerveld hun container voor restafval kwijt. FOTO ARCHIEF DVHN

Inwoners van de gemeente Westerveld gaan betalen voor elke kilo restafval. Dat wil het college van B en W tenminste. Dinsdag leggen ze het idee voor aan de gemeenteraad.

Diftar heet het, wat een afkorting is van: gedifferentieerde tarieven. Het komt er op neer dat een huishouden dat vlijtig ‘aan de bron’ afval scheidt, en daarmee minder restafval heeft, financieel wordt beloond. Mensen die minder hun best doen, krijgen daarvoor de rekening. Letterlijk.

Restafval, ook wel ‘grijs afval’ genoemd, is alle huishoudelijk afval dat resteert nadat glas, textiel, oud papier, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en pmd (plastic, metaal en drankkartons) apart zijn gehouden. Voor gft hebben inwoners van Westerveld een groene container bij huis. Pmd gaat in een bak met oranje deksel. Voor het restafval is er de grijze container.

VANG: Van Afval Naar Grondstof

De gemeente heeft de inwoners de afgelopen jaren stapsgewijs al steeds meer geprikkeld om zelf zo veel mogelijk afval te scheiden. December 2017 onderschreef de raad de VANG-doelstellingen. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof. De doelstellingen willen dat een gemeente in 2020 uitkomt op nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar. In 2025 moet dat verder zijn gedaald naar 30 kilo.

Dit beleid is bedoeld om het milieu te sparen én de gemeentelijke portemonnee: restafval gaat de oven in en dit verbranden wordt alsmaar duurder. Sinds vorig jaar komt in Westerveld de huisvuilauto van ROVA nog maar eens in de acht weken door de straat om het restafval op te halen. Mocht de grijze bak in de tussentijd al vol raken, dan bieden zestien, over de gemeente verspreide, ondergrondse afvalcontainers uitkomst. Inwoners moeten hun restafval daar zelf heen brengen. De pmd-container wordt elke drie weken geleegd, de gft-container om de twee weken.

Nu 60 kilo restafval per inwoner

Deze steeds striktere afvalscheiding zet zoden aan de dijk. Volgens B en W is in 2019 per inwoner nog maar 60 kilo restafval ingezameld. ‘Een fantastische reductie’, schrijven zij de gemeenteraad. ‘Maar hiermee zijn de VANG-doelstellingen nog niet gehaald’.

Om over vijf jaar op de afgesproken 30 kilo uit te komen, moet meer gebeuren. Volgens het college kan Westerveld het best overgaan op diftar, in combinatie met ‘omgekeerd inzamelen’. Huishoudens leveren hierbij hun grijze container in. Alle restafval moeten ze zelf naar een ondergrondse container brengen. Er komen er dan wel meer dan de huidige zestien. Het is de bedoeling hier komend jaar al mee te beginnen in de kernen van de gemeente. In 2022 volgt de invoering van diftar. Nog een jaar later kan, wat B en W betreft, het buitengebied aanhaken.

Extra kosten nog onduidelijk

Ze laten zich er nog niet over uit wat het huishoudens straks gaat kosten om hun restafval kwijt te raken. Dat wil zeggen: wat het ze extra gaat kosten, boven op de bestaande afvalstoffenheffing, al zou die bij invoering van diftar in principe iets omlaag kunnen. Het college gaat ook nauwelijks in op een vaak gehoord bezwaar tegen diftar, namelijk dat restafval niet altijd naar de ondergrondse containers wordt gebracht, maar ook wel langs wegen en in de natuur wordt gedumpt.

Dinsdag komt het voorstel aan de orde in de gemeenteraad, die vanwege de coronacrisis digitaal vergadert. Formeel vraagt het college de raad alleen om voor te sorteren op diftar in combinatie met omgekeerde inzameling. De keuze die de raad maakt, wordt later dit jaar verwerkt in een Grondstoffenplan 2021-2025, die apart zal worden vastgesteld.

Diftar alleen in Borger-Odoorn en Tynaarlo

Ongeveer de helft van alle Nederlandse gemeenten kent al een vorm van diftar. In Drenthe is het systeem nog maar in twee gemeenten ingevoerd: Borger-Odoorn en Tynaarlo. Midden-Drenthe en Coevorden hebben recentelijk diftar overwogen, maar daar om uiteenlopende redenen van afgezien.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu