Beekdalen mogen vaker onder water komen te staan. Akkerbouwers rond het Schoonebeker Diep en de Sleenerstroom moeten zeer tegen hun zin vaker overstromingen accepteren

Beken in Zuidoost-Drenthe mogen eens in de 10 jaar overstromen, in plaats van eens in de 25 jaar. Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen is woensdagavond akkoord gegaan met aanpassing van de normen.

Vooral rond het Schoonebeker Diep is er verzet.

Vooral rond het Schoonebeker Diep is er verzet. Archieffoto: Jan Zeeman

Vooral akkerbouwers rond het Schoonebeker Diep en de Sleenerstroom verzetten zich tegen de plannen. Aardappelen op een perceel dat langer dan een dag onder water staat, kunnen namelijk als verloren worden beschouwd. In de veeteelt speelt het probleem minder: weilanden worden niet meteen slecht als die een paar dagen ondergelopen zijn.

Vaker overstromingen accepteren