Begrip voor uitspraken Tichelaar

Gevangenis in Veenhuizen. FOTO ARCHIEF DVHN

De stevige uitspraken van commissaris van de koning Jacques Tichelaar naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de gevangenis Esserheem en de justitiële jeugdinrichting Het Poortje in Veenhuizen roepen veel reacties op.

Tichelaar is woest over de plannen van Den Haag. Drenthe werkt daarom niet langer mee aan de opvang van vluchtelingen en het zoeken van woningen voor vluchtelingen die hier mogen blijven, zei de CdK dinsdagmorgen tegen Dagblad van het Noorden. Ook kan Den Haag de aanleg van windmolens in Drenthe op zijn buik schrijven en is het over en uit met de uitvoeringen van bezuinigingen bij de aankoop van natuurgebieden.

Het had 'een onsje minder gemogen', maar de boude uitspraken van Tichelaar over de voorgenomen sluiting van gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel vinden weerklank bij veel Drentse statenleden.

,,Tot hier en niet verder, dat is de onderliggende boodschap in de reactie van Tichelaar'', verwoordt Marianne van der Tol, fractievoorzitter van oppositiepartij D66.

Alle partijen in de Provinciale Staten van Drenthe vinden het onacceptabel dat 'Den Haag' opnieuw gevangenissen wil sluiten. Dwars tegen alle afspraken van twee jaar geleden in. ,,Ik kan me de frustratie en woede van Tichelaar voorstellen'', reageert Bernadette van den Berg van de ChristenUnie. Maar Ko Vester (SP) vindt dat Tichelaar te ver gaat in zijn reactie. ,,Hij had niet mogen dreigen met stopzetting van de opvang van vluchtelingen. Dat is een commissaris van de Koning onwaardig.''

Ook Henrikus Loof, vice-fractievoorzitter van collegepartij PvdA, vindt dat Tichelaar de vluchtelingen erbuiten had moeten houden. Maar hij begrijpt de stevige taal van Tichelaar wel degelijk. ,,Het lijkt de enige manier waarop we in Den Haag nog gehoord worden. Dan moet dat dan maar. Het is niet te accepteren dat in dezelfde kabinetsperiode nu weer sluiting van nieuwe gevangenissen dreigt.''

Oud-PvdA-Statenlid Jan Slagter:

 

Tweede Kamerlid Agnes Wolbert uit Annen (PvdA), partijgenoot van Tichelaar: ,,Het gaat om betrouwbaarheid en hij is boos. Dat snap ik. Met name in het geval van Veenhuizen. We dachten dat dat open zou blijven. Dat daar sluitende afspraken over bestonden. De vergelijkingen die Tichelaar daarbij maakt laat ik voor zijn rekening.''

Teun Jan Kootstra, D66-raadslid in Assen:

 

Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld kan zich de reactie van Tichelaar, die niet wel meewerken aan de opvang van vluchtelingen en de plaatsing van windmolen in Drenthe, wel voorstellen. ,,Dit is de zoveelste keer dat Drenthe slachtoffer is van beleid uit Den Haag." Hij gaat echter niet zover dat ook hij geen medewerking meer verleent aan de opvang van vluchtelingen. In de gesloten gevangenis Groot Bankenbosch vangt Noordenveld 400 asielzoekers op.

De sluiting van een van de twee gevangenissen in Veenhuizen getuigt van onbetrouwbaar bestuur, zegt Smid wel. ,,Twee jaar geleden zijn De Grittenborgh in Hoogeveen en Groot Bankenbosch in Veenhuizen gesloten. De staatssecretaris zei toen toe dat Veenhuizen niet verder getroffen zou worden. Het plan Esserheem of Norgerhaven te sluiten, verrast ons enorm. We gaan er alles aan doen om dit onzalige besluit te voorkomen. Esserheem zou net als Norgerhaven opgeknapt worden. "

Veenhuizen is verweven met de gevangenissen, zegt Smid. ,,Ze horen in dit dorp. Er is voor miljoenen geïnvesteerd. We hebben een Gevangenismuseum dat ruim 100.000 bezoekers trekt." 

Deze week gaat Smid met burgemeester Leontien Kompier van Ter Apel, dat ook zijn gevangenis verliest, de Groninger burgemeester Peter den Oudsten en Jacques Tichelaar om tafel om een strategie richting Den Haag te bespreken. ,,Dit plan is slecht voor heel het Noorden. Er zijn 600 banen mee gemoeid. Een kaalslag."       

Hendrikus Velzing, raadslid Wakker Emmen:

Voorzitter van de Vereniging Drentse Gemeenten en burgemeester van Emmen Cees Bijl beperkt zich tot een afgemeten reactie via zijn woordvoerster: ,,Ik steun de commissaris volledig waar het het behoud van de werkgelegenheid betreft.''  

Rudolf Bosch, PvdA-Statenlid:

SP-Statenlid Wim Moinat:

Erik Ziengs, VVD-Kamerlid uit Assen, vindt de uitspraken van Tichelaar 'merkwaardig'. ,,In de brief van Van der Steur aan de Tweede Kamer zie ik niet dat er sprake is van sluiting van gevangenissen in Veenhuizen. Het staat er gewoon niet in. Wel zal de discussie weer op gang komen. Emotie zal een grote rol gespeeld hebben bij de uitspraken van Tichelaar. Het had wel wat minder gekund.''

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Gevlucht
menu