Begroting Noordenveld: geen gymzalen voor de Borgen, hogere toeristenbelasting en stijging OZB

Noordenveld heeft het moeilijk en moet flink bezuinigen. ANP

Noordenveld moet ruim 2 miljoen bezuinigen door tekorten op het sociaal domein en door het coronavirus. Voor volgend jaar zijn plannen geschrapt en versoberd. Zo stopt Noordenveld met investeren in Op Fietse en komen er geen gymzalen voor De Borgen. De lokale belastingen gaan omhoog.

Op Fietse is een project waar Noordenveld als aanjager tonnen in stak om de gezondheid te bevorderen, meer toeristen te trekken en meer geld te verdienen aan fietsevenementen.

Ook worden er grote projecten uitgesteld zoals de centrumontwikkeling in Roden, het integraal sportaccommodatieplan en het integraal huisvestingsplan. Ook het herstel van schade aan de bomen die is ontstaan door een storm in juni 2019 wordt op de lange baan geschoven. Bij die storm met valwinden en tornado’s zijn destijds 800 bomen aangetast. Het was de bedoeling de bomen in lanen terug te planten, dat gaat nu niet door.

Het beheer van Vitale Vakantieparken wordt versoberd. Alleen zaken die onontkoombaar zijn, zoals achterstallig onderhoud van wegen, worden nog opgepakt.

OZB stijgt met 7,5 procent, hogere toeristenbelasting

De onroerendzaakbelasting stijgt met 7,5 procent en de afvalstoffenheffing gaat tien euro omhoog, daar tegenover staat dat de rioolheffing twintig euro lager wordt. Gemiddeld komt dat neer op een 2,5 procent hogere woonlasten per huishouden.

Het college van b en w stelt voor de toeristenbelasting een gedifferentieerd tarief te hanteren voor 2021. Het basistarief zou van 1,10 euro omhoog gaan naar 1,75 euro per persoon per nacht. Dat tarief gaat gelden voor hotels, bungalowparken en Bed & Breakfasts. De campings (ook de seizoensplaatsen daarop) en de groepsaccommodaties blijven op 1,10 euro per nacht per persoon. Dat sluit volgens b & w aan op de wensen van de recreatieve branche, die een rechtvaardigere verdeling van de toeristenbelasting wil. Deze verandering zou 50.000 euro extra opleveren. Kinderen tot 12 jaar zijn in Noordenveld vrijgesteld van de toeristenbelasting.

Investeringen

Mondjesmaat wordt er nog geïnvesteerd in projecten, zoals in de Health Hub Roden (50.000 euro per jaar tot en met 2024), het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en SportCampus Peize (1,1 miljoen euro extra).

Begin november beslist de raad over de begroting.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu