Belastingdienst wil nog dit jaar nieuw steunpunt openen in Drenthe, onder meer gericht op hulp voor laaggeletterden

De Belastingdienst wil nog dit jaar in de regio rond Assen en Hoogeveen een steunpunt openen waar mensen terecht kunnen voor hulp.

Kantoren Belastingdienst weer open voor hulp bij aangifte

Kantoren Belastingdienst weer open voor hulp bij aangifte ANP

De Belastingdienst verwacht daarmee onder anderen laaggeletterden beter te kunnen helpen met hun financiën.

,,Ik ben er heel blij mee’’, reageert Esther Rodenburg van CMO STAMM. Zij is namens het kenniscentrum betrokken bij het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. Tweeënhalf miljoen mensen van 16 jaar en ouder zijn laaggeletterd in ons land. Dat is ongeveer 18 procent van alle Nederlanders. Bij mensen met schulden is het percentage laaggeletterdheid ruim 50 procent.

Aandacht voor laaggeletterdheid moet normaler worden

,,Laaggeletterdheid betekent dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en ook met digitale vaardigheden’’, zegt Rodenburg. ,,Dat jij en ik onze belastingzaken digitaal vanuit huis kunnen regelen is prachtig, maar er zijn echt heel veel mensen die op een andere manier geholpen moeten worden. Aandacht voor laaggeletterden moet normaler worden, dus het is heel fijn dat de Belastingdienst hier zichtbaar werk van maakt.’’

De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren vol ingezet op digitalisering, beaamt Bjorn Meijer. Hij is bij de Belastingdienst verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de balies. ,,Voor het gros van de mensen werkt dat prima. Maar er is een grote groep mensen in Nederland, met name die tweeënhalf miljoen laaggeletterden, met behoefte aan persoonlijk contact. Die willen we veel beter bedienen.’’

Laagdrempelig én dichtbij

De Belastingdienst wil binnenkort gesprekken voeren met meerdere Drentse gemeenten over het nieuwe steunpunt. ,,De witte vlek in Drenthe is groter dan in andere gebieden’’, zegt Meijer. ,,Onze locaties moeten laagdrempelig én dichtbij zijn.’’

Op dit moment heeft de Belastingdienst kantoren in Groningen, Emmen en Zwolle waar mensen uit Groningen en Drenthe terecht kunnen. De regio rond Assen en Hoogeveen moet voor het einde van het jaar ten minste één nieuw steunpunt hebben, hoogstwaarschijnlijk in een van de gemeentehuizen. In het hele land wil de Belastingdienst dit jaar tien nieuwe steunpunten openen in gemeentehuizen, wijk- of stadscentra. Het eerste is deze week geopend in Terneuzen.

,,Een gemeentehuis is al een plek waar mensen voor allerlei zaken naartoe gaan. Het biedt voordelen om daar ook een balie van de Belastingdienst aan te koppelen’’, zegt Meijer.

Onderzoek naar nieuwe dienstverlening

Het openen van nieuwe steunpunten maakt onderdeel uit van de verbetering van de dienstverlening, die de staatssecretarissen van Financiën Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen vorig jaar aankondigden in een brief aan de Tweede Kamer.

De Belastingdienst wil de nieuwe steunpunten openen voor in ieder geval een jaar en gaat tussentijds onderzoeken hoeveel mensen gebruik maken van de dienst en in hoeverre bijvoorbeeld verschuiving plaats vindt van de bestaande kantoren naar de nieuwe steunpunten en of de dienst ‘nieuwe’ mensen aan de balie krijgt.

De Belastingdienst wil ook videobellen gaan aanbieden, om ook op deze manier mensen via persoonlijk contact te helpen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu