Bemiddeling gezocht: Geschil over bouwplannen hotel De Stobbe in Ruinen en gemeente De Wolden ettert al jaren

De gemeenteraad van De Wolden wil dat een bemiddelaar de onenigheid oplost tussen de eigenaren van hotel De Stobbe in Ruinen en de gemeente. Die duurt inmiddels drie jaar. ,,Ondernemers en inwoners verdienen beter dan dit.’’

Demelsa (links) en René Wever vechten al 3 jaar met de gemeente De Wolden over de bouw van hun hotel.

Demelsa (links) en René Wever vechten al 3 jaar met de gemeente De Wolden over de bouw van hun hotel. Foto: Gerrit Boer

In 2017 start de familie Wever met de bouw van een nieuw complex, tegenover het huidige hotel. Eerst met vader Gienus aan het roer, later opgevolgd door dochter Demelsa en zoon René. In het complex moet ruimte komen voor tien hotelkamers, een vergaderzaal en huisvesting voor de eigenaren. Het project moet aan strikte eisen voldoen, zowel bij het aanvragen van de vergunningen als bij de bouw. Maar eigenlijk al van begin af aan botert het niet tussen Wever en de gemeente.

Dat blijkt uit een opeenstapeling van miscommunicaties, stroeve overleggen en verwijten over en weer gedurende de bouw. In de zomer van 2018 krijgen de ondernemers een bouwstop van drie maanden opgelegd.

Het project aan de Westerstraat in Ruinen is nog altijd niet voltooid. Er moeten, tot ontsteltenis van Wever, nog drie ramen vervangen worden om aan de brandveiligheidseisen te voldoen. Als dat achter de rug is, en de coronacrisis is gaan liggen, kan er hopelijk snel financiële ruimte gemaakt worden om de kamers die nu nog braak liggen, verder af te ronden. Maar de twee huidige eigenaren sluiten een rechtsgang voor financiële compensatie niet uit. ,,We onderzoeken of er vervolgstappen mogelijk zijn. We willen eerlijkheid zien van de de gemeente.”

Burgemeester Roger de Groot wil niet reageren. Of hij ingaat op de oproep van de gemeenteraad om een bemiddelaar in te schakelen, laat hij in het midden. ,,Daar wil ik eerst de raadsleden van op de hoogte stellen.’’

Steken laten vallen

Ligt de oorzaak van alle ellende bij de gemeente? Dat is de vraag. De ombudsman van De Wolden deed in 2019 drie maanden onderzoek naar de kwestie, op verzoek van de Wevers.

En die vindt slechts één onderdeel van de ingediende klacht van Wever gegrond. De opgelegde bouwstop was een brug te ver. Deze werd namelijk zonder aankondiging opgelegd aan de bouwers. ‘Het gebeurde zonder enig overleg. Ik acht deze gang van zaken niet zorgvuldig’, schrijft de ombudsman. ‘Naar mijn oordeel had het gemeentebestuur dát gesprek - bij wijze van waarschuwing - moeten aangaan voordat het tot de bouwstop besloot’, vervolgt hij. ‘Er was geen sprake van een levensbedreigende situatie.’

Volgens de ombudsman communiceerde de gemeente in de meeste gevallen naar behoren. De eigenaren van De Stobbe lieten volgens hem zelf steken vallen bij het voldoen aan de vergunningsvoorschriften. Zo werd de draag- en funderingsconstructie tijdens het bouwen veranderd en voldeden bouwkundige berekeningen niet aan de eisen of waren de berekeningen niet ingediend.

De Wevers betwijfelen echter of de Ombudsman wel alle informatie heeft gekregen. Tot drie keer toe deden de Wevers een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

,,Ons werd verweten dat we veel stukken die nodig waren voor de vergunning niet hadden ingediend, maar dat hebben we wél gedaan. We wilden met het Wob-verzoek inzicht krijgen in wat de gemeente wel en niet wist over onze bouw. De bouwstop is bijvoorbeeld onderbouwd met informatie uit onze eerste vergunningsaanvraag. Maar de achttien stukken die we later hebben aangeleverd, werden maar steeds niet meegenomen en beoordeeld. Die informatie heeft de gemeente noch aan ons, noch aan de Ombudsman verstrekt.”

Tranendal

De kwestie Wever versus gemeente was een aparte bijlage in het jaarrapport van de ombudsman en belandde zodoende op de agenda van de gemeenteraad en in de openbaarheid.

Zo kregen raadsleden afgelopen donderdag het geschil tussen ondernemer en de gemeente op hun bordje. Demelsa Wever sprak, via een opgenomen een filmpje, in tijdens de vergadering, om haar zaak kracht bij te zetten. Ware het niet dat de geluidskwaliteit onvoldoende werd bevonden, waardoor het de openbare vergadering niet haalde, maar afzonderlijk naar de raadsleden is verzonden.

,,We zijn er gewoon zo ontzettend klaar mee, dat we over zijn gegaan tot actie’’, zei ze. ,,Jarenlang hebben we geprobeerd het met praten op te lossen, maar we komen maar niet verder. Het is een opstapeling van warrigheden die je wanhopig maakt. En als je daar met andere mensen in eenzelfde situatie over spreekt, hoor je dezelfde dingen. Dat moet eens afgelopen zijn.”

Tjalling de Groot (CDA) noemde tijdens de vergadering de gang van zaken een tranendal. ,,Ondernemers en inwoners verdienen beter dan dit”, sprak hij het college toe. Gemeentebelangen, de grootste partij met negen zetels en twee wethouders, deelde ook haar zorgen. ,,Iedere klacht is er een te veel. De partijen via mediation weer om tafel krijgen lijkt ons de enige oplossing, in plaats van een gang naar de rechter”, meende Pieter Groot. Ook D66 sloot zich daarbij aan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu