Kinderprogramma van de EO in opspraak: 'Betaald voor boomhut, niet voor programma Boomhut Battle'

De winnende boomhut uit het EO-programma Boomhut Battle in Ansen. Foto: DvhN

Volgens de eigenaren van camping d’Olde Kamp, waar de winnende boomhut van het programma Boomhut Battle staat, hebben zij en andere recreatieondernemers niet betaald om in het programma te komen.

Boomhut Battle, een gesponsord kinderprogramma van de Evangelische Omroep (EO), is in opspraak. NRC plaatst vraagtekens bij de sponsoring, opzet en totstandkoming van het programma, vooral omdat de sponsorregels voor kinderprogramma’s strenger zijn dan die voor andere programma’s van de publieke omroep. Naar aanleiding hiervan is het Commissariaat voor de Media (CvdM) een onderzoek gestart, claimt de krant.

In het tv-programma, dat in het najaar van 2018 werd opgenomen en begin 2019 werd uitgezonden, bouwden vier teams van twee volwassen en twee kinderen een eigen boomhut. Althans, zo leek het. In werkelijkheid gaven de teams gedurende drie weken een eerste aanzet en maakten professionele bouwers in de maanden die volgden de klus af. Tussen de bedrijven door voerden de kinderen ook opdrachten uit om Drenthe ‘in beeld’ te brengen.

‘Alleen de aannemer betaald’

Drentse recreatieondernemers, die meewerkten aan het programma, ontkennen met klem te zijn gesponsord door de EO. Omgekeerd zeggen zij ook de omroep niet te hebben betaald. ,,Wij hebben alle kosten voor de boomhut zelf betaald. Niet aan de EO, maar rechtstreeks aan de aannemer’’, zegt Elly van Zanten van camping d’Olde Kamp in Ansen waar de winnende boomhut werd gebouwd.

NRC stelt dat de provincie Drenthe drie ton overmaakte naar Hilversum en dat de NPO ook een ton op tafel legde voor het programma. Dat mag volgens de Mediawet en dit staat ook in het jaarverslag van de EO. Wat er volgens de krant niet staat, is dat de vier Drentse recreatiebedrijven, waar de boomhutten werden gebouwd, ook tonnen betaalden. Volgens de krant kan er sprake zijn van ongeoorloofde sponsoring en invloed op de inhoud van het programma, wat ook niet is toegestaan.

Elly van Zanten van d’Olde Kamp en Bert van der Linde van recreatiepark Drouwenerzand beamen dat ze veel geld kwijt waren. Van Zanten: ,,Wij hebben alle kosten voor de bouw van de boomhut zelf betaald. Staat allemaal in onze boekhouding. En met de hand op het hart zeg ik dat wij geen enkele invloed op het programma hebben gehad. Dat was wel jammer, want onze bedrijfsnaam mocht onder geen beding in beeld komen.’’

‘Win-win-situatie’

Dat ervoer ook Van der Linde. Zijn pet met bedrijfsnaam en -logo (,,die ik normaal gesproken 24 uur per dag op heb’’) moest af. ,,Wij wilden sowieso een boomhut voor de verhuur bouwen. Wij hebben ons aangemeld vanwege de promotie van heel Drenthe. Het was een win-win-situatie. Zij een mooi programma, wij goede promotie voor het toerisme en de recreatie in Drenthe. De aandacht in de media was enorm. En ik wind er geen doekjes om: die boomhut doet het heel goed in de verhuur.’’

‘Bij SBS6 mocht eigenlijk alles’

De eerste serie, toen nog Boomhut XXL geheten, werd uitgezonden door de commerciële zender SBS6. ,,Het verschil tussen beide zenders was enorm’’, weet Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe. ,,Bij SBS6 konden de betrokkenen aangeven wat we wilden laten zien van Drenthe. Eigenlijk mocht alles. Bij de EO was van meet af aan duidelijk dat we geen enkele invloed op het programma hadden. Tijdens de serie mochten we ook geen campagne voeren. Dat mocht pas nadat het programma was gestopt. Ik heb echt het idee dat alles strak, netjes en volgens de regels was geregeld.’’

De ondernemers hadden wél invloed op het ontwerp van de boomhut. ,,We wilden natuurlijk wel een boomhut die goed is te verhuren’’, zegt Van der Linde. Van Zanten: ,,Rob van der Wulp, de boomhut-expert van het programma, is langs geweest en toen hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt. Vervolgens heeft hij schetsen gemaakt en op basis daarvan is de boomhut gebouwd.’’

Beide ondernemers wijzen erop dat ze de kosten voor de boomhut zelf hebben opgehoest en dat invloed op het ontwerp dan ook niet meer dan logisch is.

Geen bemoeienis met inhoud

Volgens de Mediawet mag een publieke omroep niet bijdragen aan de winst van derden. Met andere woorden: de EO mag geen reclame maken voor de bedrijven in het programma. Hoe graag de ondernemers dat ook wilden, het is niet gebeurt, zeggen zij. Instanties zonder winstoogmerk, zoals overheden, mogen programma’s wel sponsoren, zolang ze maar geen zeggenschap over de inhoud hebben.

Volgens gedeputeerde Henk Brink (VVD), die toerisme en recreatie in portefeuille heeft, is het heel simpel: ,,Wij zijn, als provincie Drenthe, een contract aangegaan met de EO. En ja, dat geld was bedoeld om Drenthe op de kaart te zetten en daar hebben we ook nooit een geheim van gemaakt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de omroep en het is niet aan ons om te beoordelen of die in lijn zijn met de Mediawet. Dat is aan de EO en die moet dan ook de uitkomsten van het onderzoek afwachten.’’

Van Zanten ontving voor de zomer een brief van het CvdM waarin haar werd gevraagd naar de financiële kant van de deelname aan het programma. ,,Ik heb het formulier keurig ingevuld en teruggestuurd. Ik dacht dat de kous daarmee af was.’’

Wanneer het onderzoek van mediawaakhond is afgerond, is nog niet bekend. De EO was niet bereikbaar voor een reactie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu