Bewoners Ees eisen stopzetten uitbreiding vakantiepark Land van Bartje. ‘Ze vernielen het landschap en ons woongenot’

De Raad van State moet er aan te pas komen om de strijd tussen de bewoners van Ees en de gemeente Borger-Odoorn te beslechten. Inzet: uitbreiding van vakantiepark Land van Bartje.

Hans Zabel (links) en Josette Polman voor het uitbreidingsterrein van Land van Bartje.

Hans Zabel (links) en Josette Polman voor het uitbreidingsterrein van Land van Bartje. Foto: DvhN

Van een goede buur is volgens omwonenden geen sprake, dus deden ze een beroep op een verre rechter. Om de plannen voor het uitdijende vakantiepark Land van Bartje te dwarsbomen, reden ze donderdag naar Den Haag om die zaak te bepleiten bij de Raad van State (RvS), de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Deel Ees in verzet