Bezoeker Drents Museum is vrouw en ouder dan zestig

Ruim tweederde van de bezoekers van het Drents Museum is van het vrouwelijk geslacht. Driekwart is ouder dan 60 jaar. Zo’n 15 procent is jonger dan 18 jaar.

Cuby op de gevel van het Drents Museum. FOTO ARCHIEF DVHN

Cuby op de gevel van het Drents Museum. FOTO ARCHIEF DVHN

Het jaarverslag van het Drents Museum, dat dinsdag verschijnt, is altijd rijk gelardeerd met dit soort ‘facts and figures’. ,,Vroeger was ons jaarverslag alleen een opsomming van prestaties, om onze uitgaven te verantwoorden aan de subsidieverstrekkers. Maar we vinden dat een jaarverslag meer een verhaal voor iedereen moet zijn waarin we meer onze missie, visie en kernwaarden laten zien’’, verklaart directeur Annabelle Birnie.

De getallen zijn soms ontzagwekkend, deels onthullend, vaak verbazend. Zo komt 84 procent van de bezoekers van buiten de provincie Drenthe. Dat zijn jaarlijks dik 125.000 mensen die er voor een belangrijk deel ook een fikse reis voor over hebben gehad. Birnie lacht: ,,Dat komt omdat ze elders geen fatsoenlijke musea hebben.’’

Archeologie en schilderkunst

Permanent wordt zo’n beetje alles gemeten in het museum. Niet alle 150.084 gasten werden bevraagd natuurlijk. ,,We nemen steekproeven, maar die zijn wel representatief’’, zegt Birnie. ,,We zijn voortdurend op zoek naar de goede balans tussen archeologietentoonstellingen en exposities met schilderijen. We streven naar fifty-fifty, maar als er iets verandert aan de smaak van het publiek stellen we bij.’’

Van de grote tentoonstellingen in 2015, de zogenaamde internationale blockbusters, zijn van Kazimir Malevich en The Glasgow Boys de waarderingscijfers hoog, respectievelijk 8,7 en 8,9. Van de derde blockbuster, De Kim Utopie met Noord-Koreaanse schilderijen, zijn ze niet bekend. ,,Die expositie hebben we niet gemeten.’’

Het Drents Museum heeft totaal zo’n 90.000 objecten. Daarvan zijn er zo’n 7000 tot 8000 te zien, de uitgeleende objecten meegerekend misschien 9000. Zo’n tien procent van het totaal slechts. Is dat niet zonde, zoveel in het depot? ,,Als je een thematentoonstelling wilt samenstellen is het belangrijk dat je ze hebt’’, zegt Birnie. ,,Een tentoonstelling over Assen bijvoorbeeld.’’

En de collectie is in de loop der jaren steeds Drentser geworden. ,,We hebben geen Overijsselse of Groningse dingen’’, verklaart Birnie. ,,Vroeger hadden we die wel, nu hebben we ze uitgewisseld met andere musea.’’ In 2014 raakte niets weg. Er werd niets gejat, er viel niets kapot en er werd niets ontzameld. ,,Dat afstootproces hebben we in 2014 uitgevoerd en afgerond in 2015.’’

Ruim 150.000 bezoekers

Het museum is blij met de 150.084 bezoekers. ,,Over een tijdsspanne van vier jaar willen we gemiddeld 150.000 bezoekers per jaar hebben’’, zegt Birnie. ,,En nooit lager dan 125.000. Vorig jaar zaten we ook op 150.000 en in 2016? Afgelopen zondag hadden we de 88.957ste bezoeker.’’ Dat gaat richting 200.000 zou je zeggen, maar Birnie tempert te optimistische verwachtingen. ,,Juli en augustus zijn slappe maanden. We denken zo’n 175.000 te halen over het jaar 2016.’’

Komt door de huidige blockbuster, de Maya-tentoonstelling. ,,Maar ook Cuby! Dan blijkt dat ook de tentoonstellingen in de abdijkerk en grote zaal belangrijke hoeveelheden publiek kunnen trekken. We gaan daar nog meer op inzetten.’’


Klik hier voor een grote versie

Birnie heeft er geen verklaring voor dat vooral vrouwen de weg naar het museum weten te vinden. ,,Het is niet zo dat het Drents Museum een specifiek vrouwenmuseum is, dit is een landelijk beeld.’’

Drenthe mikt specifiek op bezoekers van buiten de provincie en onderscheidt zich daarmee van andere regionale musea. ,,De provincie Drenthe, een van onze belangrijkste subsidiegevers, wil dat we 75 procent mensen van buiten trekken. We leveren zo een bijdrage aan het toerisme en dat past weer bij de doelstellingen van het NBTB dat toeristen meer over het land wil spreiden.’’

Weinig buitenlanders

Daar staat tegenover dat het aandeel van buitenlandse bezoekers bijna nihil is met 1 procent. Birnie draait het om. ,,Het Stedelijk Museum in Amsterdam trekt minder bezoekers dan wij als je de buitenlanders eraf haalt.’’

En waarom is de gemiddelde leeftijd van de bezoekers zo hoog? ,,Het blijkt dat mensen als ze de kinderen de deur uit hebben veel meer tijd krijgen. Dan zijn ze geneigd een keertje naar het museum te gaan. Dan gaan ze samen.’’ Meer dan 60 procent van de bezoekers heeft een partner en geen thuiswonende kinderen (meer) blijkt uit de cijfers van het Drents Museum.

De helft van de bezoekers bezoekt Grandcafé Krul, maar er moeten er vele zijn die er niets gebruiken, gezien het gemiddeld bestede bedrag van 79 eurocent. Niet erg vindt Birnie: ,,We hopen dat de mensen de stad nog even inlopen vanuit het museum. We willen de stad geen concurrentie aandoen.’’

Ook niet wat betreft de museumshop. Die genereerde een dikke vier ton aan omzet, had bijna 30.000 klanten die er dus bijna 14,50 euro gemiddeld besteedden. Dat is 2,68 euro per museumbezoeker. Birnie trots: ,,De meeste musea komen niet verder dan een euro per bezoeker. En ook hier geldt: We willen er geen cadeaushop van maken.’’

Subsidie

Het zijn allemaal opmerkelijk goede cijfers. Merkwaardig dat het Drents Museum dan toch nog zo veel subsidie nodig heeft? Het museum genereert slechts een derde van de begroting zelf. Birnie riposteert slagvaardig: ,,De landelijke norm is dat je 20 procent zelf moet verdienen, daar zitten we dus dik boven. En vergeet niet: We beheren een pand van de provincie en een collectie van de provincie. Daarvoor verrichten we het werk, dat mag wat kosten. Maar we letten op dat we niets verspillen.’’

Landelijk blijkt steeds dat musea na nieuwbouw grote bezoekersaantallen trekken maar dat dat nieuwe gebouweffect nooit blijvend is. Birnie erkent dat. ,,Het Rijksmuseum had het eerste jaar na de heropening 2,4 miljoen mensen over de vloer. Dat gaan ze nooit meer halen. We hebben hier nog geen terugloop. Dan zie je dat we met de financiering en de aannames rond de nieuwbouw geen beloftes hebben gedaan die we niet kunnen waarmaken. Maar het is wel belangrijk dat we primeurs kunnen blijven bieden. Dat wordt wel steeds moeilijker.’’

 

Wat heeft Assen aan het museumbezoek?

Ruim 150.000 bezoekers trok het Drents Museum in 2015. Gemiddeld verbleven zij twee uur in het gebouw aan De Brink. Wat heeft de stad Assen hieraan? Directeur Jan Albert Westenbrink van Marketing Drenthe moet het antwoord op die vraag schuldig blijven. ,,We weten nog niet wat een dagtoerist uitgeeft. Dat zijn we nog aan het onderzoeken.’’

Wat een toerist die ook overnacht in Drenthe per dag besteedt weet Marketing Drenthe wel. In 2014 was dat gemiddeld 30 euro. Oudere toeristen besteden in het algemeen meer, toeristen zonder kinderen ook. Zij gaan vaker uit eten en hebben gemiddeld ook meer te besteden.

Dat de horeca in Assen van het museum profiteert is evident. De Brink is één lang terras, en ook nog het eerste terras waar de bezoekers van het Drents Museum tegenaan lopen. In de zomer is aan de vele plastic museumtasjes goed te herkennen wie er geweest is.

Als we aannemen dat van de bezoekers van buiten de provincie de helft ook nog een kijkje in de binnenstad van Assen neemt en het bedrag van de verblijfstoerist aanhouden, levert het museum de Asser binnenstad jaarlijks ruwweg 2 miljoen euro omzet op.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu