Bezuiniging op de Wmo in Hoogeveen: 'Het is nog geen gelopen koers'

De bezuinigingen in het sociaal domein zijn ongefundeerd, de gevolgen zijn niet te overzien en ze treffen een kwetsbare groep mensen. Dat stellen de organisaties die dinsdag een bijeenkomst houden in de Vredehorst in Hoogeveen.

De gemeente Hoogeveen wil 1 miljoen euro bezuinigen in het sociaal domein, bestaande uit 750.000 euro op de Wmo en 250.000 euro op de Jeugdhulp. Dat geld is nodig om de gemeentebegroting 2019 financieel sluitend te krijgen. Gemeenten krijgen minder geld van het Rijk, terwijl er steeds meer aanvragen zijn van inwoners voor ondersteuning. Dat komt onder meer omdat ouderen langer thuis blijven wonen.

Zorgen