Bezuiniging van 12 miljoen gaat Emmenaren pijn doen: tarieven stijgen, gemeentewinkels sluiten en minder geld voor groen, wegen en instanties

De spaarpot in Emmen is leeg, terwijl de gemeente miljoenen tekort komt. Foto: Corne Sparidaens

De gemeente Emmen moet opnieuw flink bezuinigen: vanaf volgend jaar 12 miljoen euro. Tarieven stijgen (ozb 5 procent, parkeren 3 procent en leges en toeristenbelasting gaan ook omhoog), terwijl er voor tal van zaken minder geld is.

De drie gemeentewinkels (Schoonebeek, Klazienaveen en Emmer-Compascuum) sluiten de deuren. Het onderhoud van gebouwen en openbaar groen wordt versoberd. Wegen en speeltoestellen krijgen minder vaak een schoonmaakbeurt.

Minder geld is er voor dorpshuizen, Sociaal Kultureel Werk, de Erkende Overleg Partners, Area, Menso De Toegang, sport, cultuur, evenementen, het mantelzorgbeleid en het schulden-, armoede- en minimabeleid. De bewaakte fietsenstalling aan de Wilhelminastraat gaat dicht, of wordt geprivatiseerd. De bijdrage aan Stichting Marketing Regio Emmen wordt stopgezet.

Werkdruk bij gemeente hoog

Ook de gemeentelijke organisatie levert in, door minder personeel in te zetten. Er is nu al een selectieve vacaturestop. Tegelijkertijd constateren burgemeester en wethouders dat de werkdruk hoog is, hier en daar zelfs te hoog. Nieuwe investeringen worden ook de komende tijd niet gedaan.

Volgens wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) is ervoor gekozen het leed zo veel mogelijk te spreiden. ,,Zodat we de dienstverlening naar inwoners zo veel mogelijk in stand kunnen houden en voorzieningen als zwembad en bibliotheek open kunnen houden. Maar het doet op alle fronten pijn.’’

De bezuinigingen kosten Emmenaren 25 tot 50 euro op jaarbasis. ,,Dat lijkt misschien niet veel, maar voor sommigen kan zo’n bedrag dat wél zijn’’, zegt Otter.

Omdat de tekorten in Emmen maar blijven oplopen, is vorig jaar al een begin gemaakt met het snoeien in de uitgaven. Dat heeft inmiddels enkele miljoenen opgeleverd. Mede daardoor sluit Emmen afgelopen jaar af met een positief resultaat van 7 miljoen euro.

Lege spaarpot

Wie denkt dat met dat overschot het lek grotendeels is gedicht, komt bedrogen uit. Het positieve resultaat is behalve door de bezuinigingen vooral te danken aan eenmalige meevallers van het rijk en omdat er een andere berekening is van gronden die Emmen zelf heeft. Die staan voor iets meer waarde in de boeken dan enkele jaren geleden.

De extra miljoenen helpen niet om de begroting de komende jaren rond te krijgen, ook al omdat dit geld verdwijnt in de geplunderde spaarpot van de gemeente.

Coronacrisis

Als Emmen nu niets doet, is er volgend jaar sprake van een tekort van 9 miljoen euro. Die tekorten dreigen jarenlang aan te houden. Dat komt volgens Otter door rijkskortingen, hoge kosten voor de jeugdzorg en de coronacrisis.

Hoe hoog de tekorten oplopen vanwege het coronavirus is nog een beetje koffiedik kijken, maar de gemeente Emmen gaat nu uit van 3,5 miljoen euro voor dit jaar. Er zijn veel minder opbrengsten uit parkeren (zo’n 1 miljoen euro), toeristenbelasting, sporthallen en zwembaden. Ook moest de gemeente extra geld uitgeven om ambtenaren thuis te laten werken.

Burgemeester Eric van Oosterhout denkt dat het rijk die 3,5 miljoen grotendeels compenseert. ,,Deze week is net een akkoord gesloten dat de 350 gemeenten kunnen rekenen op een half miljard euro extra vanwege de coronacrisis. De verdeelsleutel is nog niet helemaal duidelijk, maar we verwachten wel een bedrag ter grootte van die 3,5 miljoen’’, zegt Van Oosterhout.

In die bezuiniging van 12 miljoen vanaf 2021 is alvast 3 miljoen euro gereserveerd voor toekomstige tegenvallers. De gemeenteraad oordeelt volgende maand over de plannen.

30 tot 40 miljoen minder geld

Emmen probeert al jaren meer geld te krijgen van het rijk. De gemeente zegt structureel te weinig geld te krijgen voor taken op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen. Volgens Otter moet Emmen door rijkskortingen het inmiddels met 30 tot 40 miljoen euro minder doen dan in 2018. ,,Het is echt schandalig dat we telkens onze hand moeten ophouden in Den Haag’’, zegt Van Oosterhout.

Wildlands

Twee weken geleden werd duidelijk dat Wildlands en het Atlas Theater zo’n 8 miljoen euro verlies lijden door de coronacrisis. De gemeente Emmen steekt de helpende hand uit door dierenpark en theater 5,5 miljoen extra te lenen.

Nieuws

menu