'Bijles' op Drentse basisscholen richt zich op betere leefomgeving voor bijen en bewustwording bij kinderen

Meer dan de helft van de bijensoorten wordt bedreigd. Foto: IVN Noord

Leerlingen van zo’n veertig Drentse basisscholen krijgen les over (wilde) bijen én de kans om hun eigen schoolplein vriendelijker te maken voor deze bedreigde insecten. Mathijs ter Bork van IVN Noord legt uit.

U bent projectleider onderwijs bij IVN Noord. Waarom dit initiatief?

,,Als educatieve organisatie willen we kinderen meer bij de natuur betrekken en, in dit geval, specifiek de aandacht vestigen op bijen. Dat gaat volgens een drietrapsraket. Kinderen krijgen niet alleen les over deze beestjes, maar gaan ook dingen doen, zoals onderzoek in de omgeving van het schoolplein. Op basis van die bevindingen maken de scholen samen met Landschapsbeheer Drenthe een verbeterplan.’’

Hoe is het eigenlijk gesteld met de bij in ons land?

,,’De bij’ bestaat eigenlijk niet. Er zijn bijna 360 verschillende soorten. Meer dan de helft staat op de rode lijst en 34 soorten zijn zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. Met dit project willen we niet alleen de leefomgeving van bijen verbeteren, maar creëren we ook bewustwording bij kinderen. Zij zijn toch de natuurbeschermers van de toekomst.’’

Hoe kunnen scholen hun plein bijvriendelijker maken?

,,Door kinderen onderzoek te laten doen naar drie belangrijke voorwaarden voor een goede leefomgeving voor bijen. Het gaat dan om voldoende voedsel, nestgelegenheid en beschutting tegen weersinvloeden. Dat kun je al op een kleinschalige manier doen. Op deze drie thema’s kunnen de kinderen aan de hand van scores aangeven hoe het er mee gesteld is. Elke schoolplein is weer anders, dus komt het aan op maatwerk.’’

De kinderen krijgen belevingsopdrachten. Wat moet ik me daar bij voorstellen?

,,Het project begint met een film waarin boswachter Arjan Postma vertelt over de achteruitgang van de wilde bijen. Hij daagt leerlingen uit om zelf op onderzoek te gaan en hun eigen schoolomgeving te verbeteren. Verder krijgen de leerlingen les over verschillende soorten bijen: bijvoorbeeld wat en hoe ze eten en waar ze leven. Ze mogen daarna zelf aan de slag en moeten als een echte bij voedsel gaan zoeken. Bijvoorbeeld door met een namaak-aardhommel nectar uit een bloem proberen te halen.’’

Wat is het meest ideale scenario?

,,Feitelijk is het primaire doel dat elke school wilde bijen in de omgeving krijgt.’’

Dit schooljaar doen veertig Drentse scholen mee. Blijft het daar bij?

,,Nee. Scholen uit Borger-Odoorn, Hoogeveen en Coevorden hebben de primeur, maar het project wordt de komende jaren verder uitgerold. In Drenthe heeft IVN een scholennetwerk waarin zo’n 200 basisscholen structureel deelnemen aan natuureducatieprojecten. Docenten worden per project door IVN-medewerkers getraind en kunnen vervolgens zelf het project op school draaien. We kunnen dit doen dankzij een financiële bijdrage van de provincie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu