Biobed moet stank Noblesse Wijster oplossen

Verwerker van slachtafval Noblesse gaat een biobed inzetten om de stank voor de omgeving te beperken. Dat is afgesproken met de gemeente Midden-Drenthe.

Nu wordt deze bak met bacteriën alleen benut voor de lucht uit de fabriekshal. De meeste stankoverlast komt zo goed als zeker van de zogenoemde verenlijn.

De lucht uit die ruimte gaat nu via een filterinstallatie nog direct de pijp uit. Een proef van vier maanden moet uitwijzen of het biobed ook de stank van de verenlijn aan kan. De gemeente heeft de omwonenden gisteravond op de hoogte gebracht van de nieuwe afspraken.

Noblesse wordt daarnaast onder druk gehouden met een rechtszaak over opgelegde dwangsommen voor het niet naleven van de milieuvergunning.

Nieuws

menu