Rob Pot haalt herinneringen op aan de bijzondere proef met het fietstapijt in Hoogeveen. Hij is blij dat fietsers op alle dagen weer welkom zijn in de Hoofdstraat

Fietsen in de Hoofdstraat in Hoogeveen kent voor- en tegenstanders. Vorige week werd het fietsverbod opgeheven. In 2005 kwam de plaats landelijk in het nieuws, toen voor fietsers twee blauwe stroken in de winkelstraat werden uitgerold.

Beeld van de blauwe fietsstroken van tapijt in de Hoofdstraat.

Beeld van de blauwe fietsstroken van tapijt in de Hoofdstraat. Foto: Rob Pot

Sinds half juli mogen fietsers zich in Hoogeveen weer tussen het winkelend publiek begeven: het algehele fietsverbod dat op de Hoofdstraat gold is opgeheven. De borden die in verband met corona waren opgehangen zijn vervangen voor nieuwe zoneborden.

De winkelstraat is nu één gebied waar zich zowel voetgangers als fietsers mogen begeven. Dat besluit was in mei 2020 al genomen, maar corona zorgde vervolgens voor een algeheel fietsverbod.

Voorheen was het alleen toegestaan om op bepaalde tijden over de Hoofdstraat te fietsen. Op donderdag, vrijdag en zaterdag was dat lange tijd verboden.

Plan om fietsers te weren

Bijna zestien jaar geleden, in september 2005, stond fietsen in de Hoofdstraat ook al ter discussie. Aanleiding was het plan van de gemeente om fietsers definitief uit de winkelstraat te weren. De peddelaars moesten maar van de achterliggende parkeerterreinen gebruik maken en via de stegen de Hoofdstraat bereiken.

Grote onzin, vonden Rob Pot en Rengert Schouten. De Hoogeveners vreesden dat de langgerekte Hoofdstraat zonder fietsers doods zou worden. Ze wilden de fiets in de winkelstraat houden en vroegen daar via een ludieke proef met fietsstroken aandacht voor.

,,We regelden via de RAI in Amsterdam een grote hoeveelheid ondertapijt dat eerder voor een tentoonstelling was gebruikt’’, blikt Pot terug. Met grote aanhangers en een vrachtauto werd het tapijt naar Hoogeveen vervoerd.

Tapijt in stroken snijden

Vervolgens moesten er nog stroken van gesneden worden. ,,Daar zijn we een paar dagen met zo’n tien vrijwilligers zoet mee geweest.’’ De stroken werden met tape in de winkelstraat aangebracht. Een strook voor fietsers in noordelijke richting en eentje voor peddelaars in zuidelijke richting.

Bijna twee kilometer diepblauw tapijt gold gedurende drie dagen als experimenteel fietspad. Met wisselende reacties van gebruikers. De bijzondere actie trok landelijk de aandacht en genereerde veel publiciteit. ,,Het viel me op dat zowel voetgangers als fietsers veel meer op elkaar letten. Men was alert.’’

‘Schijnveiligheid’

De gemeente Hoogeveen wilde er echter niet aan omdat de stroken slechts schijnveiligheid zouden geven. Na veel discussie in de raad werd besloten dat de fietser in de Hoofdstraat welkom bleef. Maar wel met de regel dat er op donderdag, vrijdag en zaterdag niet gefietst mocht worden.

Die situatie bleek op de lange duur niet houdbaar, vooral vanwege de gebrekkige handhaving. Er was slechts incidenteel toezicht. Willekeur lag op de loer. Niet alleen consumenten klaagden, een aantal winkeliers was ook niet gelukkig met het periodieke verbod.

‘Breed genoeg’

Pot vindt het goed dat nu op alle dagen weer gefietst mag worden. ,,De Hoofdstraat is breed genoeg om er te kunnen fietsen zonder voetgangers tot last te zijn’’, zegt Pot. ,,Er is volop ruimte voor een ieder. Ik ben blij dat de fiets er weer welkom is.’’

Soms wordt hij nog wel eens aan zijn actie herinnerd. ,,Ik heb er toen veel reacties op gekregen, positief en negatief.’’ Alle ervaringen, reacties en foto’s werden destijds gebundeld en in boekvorm aan college en gemeenteraad aangeboden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu