Bodemdaling: Enexis vervangt tientallen gasaansluitingen, ruim honderd schademeldingen in gemeente Emmen

Enexis vervangt momenteel 89 gasaansluitingen in het gebied rond Nieuw-Amsterdam, dat te kampen heeft met bodemdaling. Bij de gemeente Emmen zijn inmiddels 105 meldingen van schade aan woningen binnengekomen.

Een informatieavond begin dit jaar trok een volle zaal ongeruste inwoners. 

Een informatieavond begin dit jaar trok een volle zaal ongeruste inwoners.  Foto: Jan Anninga

Volgens de netbeheerder heeft de vervanging van de gasaansluitingen niets te maken met dreigend gevaar door lekkende leidingen, vanwege verzakkingen. Het gaat volgens Enexis-woordvoerder Jan Bakker om preventief onderhoud. Enexis heeft de afgelopen maanden 12 kilometer aan gasleidingen onderzocht. Daarbij is één lekkage aangetroffen die wellicht door bodemdaling is ontstaan.

Zorgen over veiligheid

De gasaansluitingen die nu worden vervangen stonden daarvoor al op de nominatie, zij het over een paar jaar. De werkzaamheden zijn volgens de gemeente Emmen nu naar voren gehaald vanwege zorgen over veiligheid bij mensen die te kampen hebben met bodemdaling.

Verzakking van tuinen, scheuren in woningen, vloeren en paden die wegzakken, een gaslek. Sinds eind vorig jaar regent het klachten uit vooral de straten Vaart zz, Verlengde Vaart zz en Dommerskanaal. Bewoners maakten zich grote zorgen. ,,Die zijn nu wel grotendeels weggenomen’’, zegt Mirjam Weisscher, beheerder van een Facebookpagina over de bodemdaling en lid van een klankbordgroep met daarin ook gedupeerden.

,,Enexis is heel zichtbaar aanwezig in het gebied. Dat stelt mensen gerust’’, zegt Weisscher. ,,De gemeente Emmen heeft de communicatie met bewoners nu ook goed opgepakt. In het begin was die slecht, maar daarvan is nu absoluut geen sprake meer.’’

Onderzoek vertraagd

De gemeente heeft een nieuwsbrief verspreid met de actuele stand van zaken. Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) kwam met een videoboodschap. In maart zou het onderzoek naar de bodemdaling beginnen, maar de voorbereidingen kostten volgens Van der Weide meer tijd dan verwacht. Onder meer omdat de opdracht moest worden aanbesteed. Het bureau Fugro is nu uit de bus gerold voor het onderzoek. De uitkomsten worden komend voorjaar verwacht.

Fugro selecteert voor het onderzoek tien woningen die schade hebben opgelopen. Onderzocht wordt onder meer in hoeverre bodemdaling de oorzaak is van schade aan de huizen. Daarbij wordt gekeken naar de ondergrond, de invloed van het waterpeil in het gebied en de manier waarop de woningen zijn gebouwd.

105 schademeldingen

Van de 105 schademeldingen die de gemeente ontving, is pakweg de helft uit het gebied Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica. De andere zijn verspreid over de hele gemeente. ,,Dat komt wellicht doordat de gemeente een algemene oproep heeft gedaan om schade door mogelijke bodemdaling te melden’’, zegt woordvoerder Marianne Tiemens.

Spreekuur

De gemeente had voor 28 oktober een spreekuur georganiseerd in ‘t Schienvat, maar of die doorgaat is nog niet duidelijk. In eerste instantie zouden maximaal vijftien personen tegelijkertijd op zo’n spreekuur kunnen komen, maar vanwege de aangescherpte coronaregels is dat maximum nu gesteld op vijf per keer. Het loopt nog niet storm met het aantal aanmeldingen. Als dat laag blijft, worden mensen met vragen mogelijk telefonisch benaderd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu