Boerderijen, erven en cultuurlandschap krijgen extra bescherming in Drenthe. Daarvoor is de nieuwe stichting Drents Agrarisch Erfgoed opgericht

Koe bij de ondergaande zon. Foto: archief Marcel Jurian de Jong

Je hebt er hunebedden, karakteristieke boerderijen en bijvoorbeeld de Koloniën van Weldadigheid. Drenthe heeft daarmee behoorlijk wat uniek historisch erfgoed en dat verdient bescherming. Om die reden is onlangs de stichting Drents Agrarisch Erfgoed opgericht. Eind deze maand vindt de officiële lancering van de stichting plaats.

De stichting richt zich niet alleen op het beschermen van boerderijen, bijgebouwen en erven, maar ook op het Drents agrarisch cultuurlandschap. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kwaliteit en leefbaarheid van het platteland in Drenthe, waar de historie, de invloed van de natuur en mens nog steeds zichtbaar zijn in het landschap.

Volgens de stichting gaan natuur en cultuur nog hand in hand in Drenthe, waarbinnen het agrarisch erfgoed met zijn boerderijen, keuterijen, schuren, erven en landerijen een sterk beeldbepalend element is. De stichting Drents Agrarisch Erfgoed gaat daarom samenwerken met instanties en organiseert werkgroepen, waaronder eentje die zich bezig gaat houden met boerenerven.

Flinke vraagstukken

Er liggen volgens de initiatiefnemers namelijk flinke vraagstukken te wachten. ‘Op het gebied van energietransitie, aanpassing van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Opgaven die ook gevolgen hebben voor de inrichting van Drenthe en het agrarisch erfgoed. De stichting wil zich graag inzetten voor het behoud van het Drents agrarisch erfgoed, zodat het erfgoed op een duurzame wijze doorgegeven kan worden aan de generaties na ons.‘

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 27 oktober. Tijdens deze bijeenkomst geeft prof. dr. ir. Theo Spek van de Rijksuniversiteit Groningen een voordracht over ‘Agrarische landschappen van Drenthe: een eeuwenoud erfgoed met een grote toekomst’. Aanmelden kan via de website van de stichting.

Nieuws

Meest gelezen

menu