Boeren in Drenthe mogen bij wijze van proef eerder ploegen om oranje graslanden door gebruik RoundUp tegen te gaan

De provincie Drenthe is begonnen met een proef waarbij boeren eerder mogen ploegen, om het gebruik van het chemische landbouwmiddel glyfosaat terug te dringen.

Proefboerderij Kooijenburg in Marwijksoord is bezig om grondmonsters te nemen op een akker in Nooitgedacht. Achter op de machine zit onderzoeker Albert Zantingh.

Proefboerderij Kooijenburg in Marwijksoord is bezig om grondmonsters te nemen op een akker in Nooitgedacht. Achter op de machine zit onderzoeker Albert Zantingh. Foto: Harry Tielman

Op een akker in Nooitgedacht zijn de velden wit van de rijp. Achter op een trekker zit Albert Zantingh, biotechnicus van Wageningen Universiteit. Hij laat een metalen buis de grond in zakken, en verzamelt modder in drie rode emmertjes. Het is de start van een nieuwe proef: wat is het beste moment om grasland te veranderen in akkerland zonder chemische middelen?

Nieuws

menu