Boeren klaar met aanpak schade natuurplan Geelbroek: 'Niemand voelt zich verantwoordelijk voor een goede afwikkeling'

Boeren rond het natuurgebied ‘in wording’ Geelbroek zijn helemaal klaar met de wijze waarop de schade als gevolg van de beoogde verhoging van de grondwaterstand wordt afgehandeld.

Rondom het natuurontwikkelingsgebied Geelbroek zijn landbouwbedrijven gevestigd, die schade vrezen van de verhoogde waterstand.

Rondom het natuurontwikkelingsgebied Geelbroek zijn landbouwbedrijven gevestigd, die schade vrezen van de verhoogde waterstand. Foto: Jaspar Moulijn

Al negen jaar wordt er gesproken over de komst van een natuurgebied in het hart van de driehoek Assen, Ekehaar, Hooghalen. Het is onder meer de bedoeling de grondwaterstand in het ongeveer 400 hectare grote gebied te verhogen. Uit betrouwbare rekenmodellen blijkt volgens de boeren in en rond Geelbroek dat zij schade aan hun land en gewassen oplopen.

menu